Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

         Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov. Jn 7,40-53

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium predstavuje rôzne reakcie na slová nášho Pána. Ján nám nehovorí žiadne slovo od Majstra, ale hovorí nám o dôsledkoch toho, čo povedal. Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?!“ (Jn 7,41).

Ježiš Kristus je naozaj „znamenie, ktorému budú odporovať“, tak ako to Simeon povedal Márii (porov. Lk 2,34). Tí, čo počúvali Ježišove slová, voči nim nezostali ľahostajní, a to až do tej miery, že pri tejto príležitosti, ako aj pri mnohých iných, sa zástup kvôli nemu rozdelil na dve časti. (porov. Jn 7,43). Odpoveď tých, ktorí chceli zatknúť Pána, sa sústreďuje na otázku a ukazuje nám silu Kristových slov: „Nikdy tak človek nehovoril.“ (Jn 7, 46). Je to ako povedať: Jeho slová sú iné, nie sú to prázdne chvastúnske slová, plné arogancie a falošnosti. On je „Pravda“ a jeho spôsob reči ukazuje túto skutočnosť.

        A ak sa to stalo uprostred jeho poslucháčov, jeho skutky vyvolali ešte väčší údiv a obdiv; ale aj kritiku, klebety, nenávisť… Ježiš k nim hovoril „jazykom lásky“: Jeho skutky a slová ukazovali hlbokú lásku, ktorú cítil ku všetkým ľuďom, najmä k tým, ktorí najviac potrebovali pomoc.

Aj my sme dnes „znamením protirečenia“, pretože nehovoríme a nesprávame sa tak ako ostatní. Napodobňovaním a nasledovaním Krista sme tiež pozvaní používať „jazyk lásky a milosrdenstva“, nevyhnutný jazyk, ktorému vlastne všetci rozumieme. Ako napísal emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus caritas est: „Láska -caritas- sa vždy ukáže ako nevyhnutná aj v tej najspravodlivejšej spoločnosti (…). Kto chce odstrániť lásku, pripravuje sa na odstránenie človeka ako takého.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie