Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17, 10-13)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu vidíme Krista, ako sa rozpráva so svojimi učeníkmi, keď zostupujú z hory, kde  práve zažili ťažko opísateľný zážitok jeho premenenie. Náš Pán na jednej strane neprijal Petrov návrh, aby zotrvali dlhšie na hore premenia a zároveň na druhej strane sa snaží odpovedať na otázky, ktoré mu kladú jeho učeníci. Tí, ktorí pred malou chvíľou mali účasť na Božej sláve, sú prekvapení a nechápu, ako mohol Mesiáš prísť bez toho, aby najprv prišiel prorok Eliáš a všetko pripravil.

Ukazuje sa ale, že príprava už bola vykonaná. „Ale ja vám hovorím, že Eliáš už prišiel“ (Mt 17, 12). Ján Krstiteľ pripravil cestu. Ale ľudia tohto sveta častokrát nerozpoznávajú Božích mužov, ani proroci tohto sveta nerozpoznávajú Božích prorokov, ani arogantní ľudia tohto sveta nerozpoznávajú božstvo Ježiša Krista.

Ak chceme rozpoznať Božie cesty a ak máme s radosťou a veľkorysosťou odpovedať na náročné výzvy tých, ktorých Pán poslal, je potrebný nový pohľad a nové srdce. Nie každý je ochotný to pochopiť, nieto ešte žiť. Ba čo viac, spôsob, akým žijeme svoj život a naše plány, môžu byť častokrát v rozpore s Božou vôľou.

Musíme objaviť intenzívnu Lásku, z ktorej vychádzajú Božie plány s nami, a ak máme byť v súlade s vierou a morálkou, ktorú nám zjavuje Ježiš, nemôžeme sa čudovať zlému zaobchádzaniu z jeho učeníkmi, či ohováraniu alebo prenasledovaniu. To, že sme na správnej ceste, nezabráni tomu, aby sa v našom živote vyskytli ťažkosti; avšak Pán nás napriek utrpeniu učí ísť ďalej.

Prosme Ježišovu Matku, Kráľovnú apoštolov, aby sa prihovárala za to, aby nikomu z nás nechýbal priateľ, ktorý by mu podobne ako proroci priniesol radostnú zvesť o spáse, teda, že sa nám narodil Mesiáš, Kristus Pán. Každý jeden z nás máme poslanie postarať sa o to, aby ľudia, ktorým sa skríži cesta s tou našou cestou, prežili tieto Vianoce kresťanským spôsobom.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

    „Eliášovi sa dostalo premenenej podoby sinajskej skúsenosti: Zakúsil, že Boh prechádza okolo neho nie v búrke, v ohni alebo v zemetrasení, ale v tichom vánku. Táto premena sa tu završuje. Božia moc sa teraz zjavuje v jeho miernosti; jeho veľkosť v jeho jednoduchosti a blízkosti.“ (Benedikt XVI.)

    „Ján je Eliáš, ktorý má prísť: prebýva v ňom oheň Ducha a pobáda ho „ísť pred“ (ako „predchodca“) Pánom, ktorý prichádza. V Jánovi, Predchodcovi, Duch Svätý dokončuje pripravovať Pánovi „ochotný ľud“ (Lk 1,17) .“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, č. 718)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie