Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Evanjelium:  

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ Lk 5,27-32

Podcast:

Zamyslenie:

Postava apoštola a evanjelistu Matúša je veľmi reprezentatívna pre tých z nás, ktorí si myslia, že kvôli svojmu pôvodu, osobným hriechom alebo komplikovanému životu nie sme hodní nášho Pána.

No nie je to tak. Ježiš Kristus nám ponúka možnosť nasledovať ho, ako to urobil s prvým evanjelistom, mýtnikom Levim, ktorému jednoducho hovorí: „Poď za mnou!

Ježiš s ním robí presný opak toho, čo by urobil ľudský rozum a mentalita prospechu. Lévi predsa pochádzal zo sveta, kde ho všetci jeho spoluobčania otvorene odmietali, pretože bol mýtnikom a pomocníkom Rimanov. Považovali ho za skorumpovaného hriešnika, ktorý sa vyžíval v moci nad chudobnými, od ktorých taktiež vyberal dane. Lévi bol skrátka verejný hriešnik.

Tí, ktorí sa považovali za nedokonalých, nemohli ani pomyslieť na to, že by ich Ježiš požiadal o pozvanie k nim domov a k ich stolu.

Kristus nám však tým, že si vybral Léviho, hovorí, že i tento druh ľudí si povoláva, aby rozšíril svoje kráľovstvo – veď On sám si vybral chorých, hriešnikov, tých, ktorí sa považujú za nehodných – lebo Boh si vyvolil bláznov pred svetom, aby zahanbil múdrych a silných. (porov. 1 Kor 1, 27). To sú totiž tí, ktorí potrebujú pomoc, a ako takí budú chápať aj tých, ktorí ju tiež potrebujú.

Nemáme si myslieť, že Boh chce, aby mu slúžili len bezúhonní a nepoškvrnení nasledovníci. Túto výsadu má len Jeho Matka. Ale pre nás, ostatných, hriešnikov, žiada Boh skrúšené a pokorné srdce. V skutočnosti nás Boh urobil slabými, aby nám dal svoju vlastnú silu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie