Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Evanjelium:

„Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.““ (Lk 5,27-32)

Zamyslenie:

Dnes vidíme, aká je sila obrátenia, ku ktorému nás vyzýva náš Pán. Postava apoštola a evanjelistu Matúša je veľmi reprezentatívna pre tých z nás, ktorí si myslia, že kvôli svojmu pôvodu, osobným hriechom alebo komplikovanému životu nie sme hodní nášho Pána.

No nie, nie sme. Aby nás zbavil akýchkoľvek pochybností, ktoré by sme ešte mohli mať, Ježiš Kristus nám ponúka možnosť nasledovať ho, ako to urobil s prvým evanjelistom, mýtnikom Lévim, ktorému jednoducho hovorí: „Poď za mnou!

Ježiš s ním robí presný opak toho, čo by urobila „súdna“ mentalita predstierajúca „politickú korektnosť“. Lévi pochádzal zo sveta, kde ho všetci jeho spoluobčania otvorene odmietali, pretože ho považovali za neprijateľného. Bol mýtnikom a pomocníkom Rimanov a možno aj rovnako skorumpovaným podľa „provízií“, ktoré mohol dostávať. Tie získaval, keď oberal chudobných a tváril sa, že len vyberá dane. Lévi bol jednoducho verejný hriešnik.

Tí, ktorí sa považovali za dokonalých, nemohli ani pomyslieť na to, že by ich Ježiš požiadal, aby ho nasledovali. A o tom, že by ich pozval k stolu asi ani nesnívali. Ježiš Kristus nám však tým, že si vybral Léviho, hovorí, že práve tento druh ľudí si radšej povoláva, aby rozšíril svoje kráľovstvo. On si vybral chorých, hriešnikov, tých, ktorí sa považujú za nehodných: „ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných …“ To sú totiž tí, ktorí potrebujú pomoc, a ako takí budú chápať aj tých, ktorí ju tiež potrebujú.

Nemáme si myslieť, že Boh chce, aby mu slúžili bezúhonní a nepoškvrnení nasledovníci. Táto výsada patrí iba našej Matke. Ale od nás chce Boh skrúšené a pokorné srdce. Slovami svätého Augustína: „Boh ťa urobil slabým, aby ti dal svoju vlastnú moc.“ To je typ človeka, ktorým, ako hovorí žalm, Boh nechce pohŕdať.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie