Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Mk 6, 34-44

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš ukazuje, že je citlivý na potreby ľudí, ktorí Ho hľadajú. Nevie sa stretávať s ľuďmi a byť ľahostajný k ich potrebám. Ježišovo srdce sa zľutuje, keď vidí veľký zástup, ktorý ho nasleduje ako „ovce bez pastiera“ (Mk 6, 34). Majster opúšťa svoje pôvodnéplány a začína učiť. Koľkokrát sme dovolili, aby sa naše správanie riadilo zhonom a netrpezlivosťou? Koľkokrát sme nechceli zmeniť naše plány, aby sme zohľadnili naliehavé a nepredvídané potreby blížnych? Ježiš nám dáva príklad flexibility, schopnosti upravovať pôvodné plány aby sme boli k dispozícii ľuďom.

Čas plynie. Keď milujete, čas plynie rýchlejšie. A Ježiš, ktorý veľmi miluje, učí obšírne, až mu učeníci musia pripomenúť, že je neskoro. Čo ich však znepokojuje, je to, ako sa dav nasýti.No Ježiš predkladá nevysvetliteľný návrh: „Vy im dajte jesť!“ (Mk 6, 37). Nestará sa len o duchovný chlieb, ale aj o telesný pokrm. Tu učeníci predkladajú problémy, ktoré sú reálne. Veľmi reálne! Chleby budú stáť majetok (porov. Mk 6,37). Učeníci vidia hmotné ťažkosti, no ich oči stále nevidia, že Ten, kto sa k nim prihovára, môže čokoľvek. Stále im totiž chýba viera.

Ježiš ľudí nenúti stáť v rade, ale organizuje ich do skupín. Odpočívajú a zdieľajú sa spolu ako komunita. Požiada učeníkov o jedlo, ktoré majú: celkovo päť chlebov a dve ryby. Ježiš ich berie, vzýva Božie požehnanie a rozdáva ich. Takéto malé množstvo jedla nasýti tisíce ľudí azanechá zvyšky, ktoré naplnia dvanásť košov. Tento zázrak uvádza duchovný chlieb Eucharistie. Chlieb života, ktorý sa voľne šíri medzi všetkých ľudí na Zemi, aby dal život a večný život.

Aplikácia:

Bol som tento týždeň dostatočne flexibilný pre svojich blížnych? Vedel som sa zastaviť a pomôcť im?

Sýtim sa Ježišom v Božom slove aj v Eucharistii?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie