Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ (Mt 25,14-30).

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad podobenstvom o talentoch. Tu môžeme oceniť zmenu štýlu v Ježišovom posolstve: ohlasovanie kráľovstva sa už neobmedzuje na poukázanie na jeho blízkosť, ale opisuje jeho obsah prostredníctvom príbehov.

Istý muž sa vydáva na dlhú cestu a svoj majetok zveruje svojim sluhom. Mohol ho rozdeliť rovným dielom, ale neurobil to: každému dal podľa jeho schopností a každý mohol s týmito peniazmi rozbehnúť dobrý obchod. Prví dvaja sluhovia spravovali svoje vklady dobre, len tretí – zo strachu či z lenivosti – ich radšej ukryl a vyhol sa akémukoľvek riziku: vybral si pohodlie vlastnej chudoby.

Pán sa časom vrátil a žiadal o zúčtovanie. Odmenil odvahu a prezieravosť prvých dvoch sluhov, ktorí dokázali zdvojnásobiť im zverené vklady. Ale s “opatrným” sluhom naložil úplne inak.

O dvetisíc rokov neskôr je posolstvo tohto podobenstva stále veľmi aktuálne. Moderné demokracie smerujú k postupnej odluke Cirkvi od štátu, čo nie je zlé, skôr naopak. Táto globálna a progresívna mentalita však v sebe skrýva vedľajší efekt, ktorý môže byť pre nás kresťanov nebezpečný: stať sa obrazom toho tretieho sluhu, ktorému pán (biblická postava Boha Otca) veľmi prísne vynadal. Bez akéhokoľvek zlého úmyslu, len z pohodlnosti alebo zo strachu sa vystavujeme riziku, že sa skryjeme a zredukujeme svoju kresťanskú vieru na súkromné prostredie rodiny a dôverných priateľov. Evanjelium by sa však nemalo obmedzovať len na čítanie a sterilné rozjímanie. S odvahou a rizikom máme zvládať svoje kresťanské povolanie v našom spoločenskom a pracovnom prostredí a ohlasovať Krista slovom aj príkladom.

Svätý Augustín hovorí: “Tí z nás, ktorí hlásajú Božie slovo ľuďom, nie sú natoľko vzdialení  ľudskému stavu a mysleniu podporovaného vierou, aby si neuvedomovali nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia. Utešujeme sa však tým, že tam, kde nám hrozí riziko z dôvodu našej kresťanskej služby, nám pomáhajú vaše modlitby”.

Podcast:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie