Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NA SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOĽNÍKA

Evanjelium:

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” On mu povedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.” (Mt 22, 34-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätého Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna kresťanskej mládeže. Zanechajúc všetky perspektívy, ktoré mu ponúkal jeho rodinný pôvod, sa už ako veľmi mladý odovzdal Bohu a svoj život s povesťou svätosti daroval, keď mal len 23 rokov.

Alojz zomrel mladý (mladší ako Ježiš Kristus!). Čo je však skutočná “mladosť”? Od čoho závisí byť mladým? Byť mladým alebo možno…? Skúsenosť ukazuje, že existujú mladí ľudia “mumifikovaní” a zároveň starší ľudia plní vitality. Slovami pápeža Františka: “Mladosť je viac než len časový úsek, je to stav mysle.” Príklad: Svätý Ján Pavol II. sa na sklonku svojho života prezentoval ako “84-ročný mladý muž”. Sám raz vyhlásil, že “starí sú tí, ktorí nemajú projekty, ktorí nesnívajú”. A v skutočnosti, keď tento svätý pápež zomrel, ešte mal plný pracovný program na ďalších šesť mesiacov.

Už je vidieť, že výpočet rokov je povrchným kritériom na výpočet stavu mladosti. Ježiš Kristus – “večne mladý” (podľa pápeža Františka) sa narodil pred viac ako 2 000 rokmi: odvážil by sa niekto povedať, že Ježiš je veľmi “starý”? Videné z nadprirodzeného hľadiska – najrozhodujúcejšieho – a posudzované z horizontu večnosti – najdefinitívnejšieho – čo znamená 70, 80 alebo 2 000 rokov? Nič!” Ak Kristus vstal z mŕtvych, ak “Ježiš žije”, potom je stupnica mladosti iná: láska, teda sám Ježiš. Tu je “nové meradlo”: “Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás” (Jn 13, 34).

Svätý Alojz žil z milosrdenstva, keď sa jezuiti starali o obete epidémie, ktorá postihla Rím v roku 1591. Nakazil sa horúčkou tejto epidémie, keď nosil pacientov na chrbte a staral sa o nich. Bola však jeho pozemská existencia naozaj “krátka”? Možno nie až taká krátka, pretože “náš pozemský život dosiahne plný rozmer vtedy, keď sa stane obetou” (pápež František).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie