Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

„Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu
povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo
mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal:
„Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj
brat i sestra i matka.“ (Mt 12,46-50)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína okamih, keď malá Mária úplne odovzdala svoje srdce Najvyššiemu.
Svätá Mária bola plná milosti a bez akéhokoľvek náznaku hriechu od prvého okamihu svojho počatia v
lone svojej matky, svätej Anny. Zrejme si tohto svojho postavenia a tejto výnimočnosti – Božieho daru
– nebola ani vedomá.
Kresťanská tradícia je presvedčená, že Mária sa ako veľmi mladá rozhodla plne sa zasvätiť
dušou i telom Bohu. V skutočnosti práve preto sa v taký deň, ako je dnes, ale v roku 543, v
Jeruzaleme konalo zasvätenie kostola Svätej Márie la Nueva.
Aké zvláštne sú Božie cesty. Často také nenápadné, ale vždy účinné. V staroveku bolo úplne
nemysliteľné, aby sa dievča nevydalo. Mladá Mária bola zasnúbená Jozefovi. Nepochybne Božia
Prozreteľnosť pripravila svätého muža, ktorý by sa dokázal postarať o Máriu tak, ako to bolo najlepšie.
Nevieme ako, ale môžeme predpokladať, že Mária a Jozef sa dohodli, že sa úplne odovzdajú Bohu
spoločným „panenským manželstvom“. Ak by to nebolo týmto zvláštnym spôsobom, ako by bolo
možné ochrániť panenstvo svätej Márie? Svätý Jozef bol určite jediným židovským chlapcom, ktorý
bol schopný prijať poslanie chrániť Máriino panenstvo prostredníctvom panenského manželstva.
Obaja oddaní Božej vôli a jeho plánu.
Napokon sa ukázalo, že takéto zvláštne manželstvo bolo presne tým nástrojom, ktorý Boh
pripravil, aby „poslal“ svojho Syna narodeného zo ženy a narodeného pod zákonom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie