Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI

Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka sa v dnešný deň, pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj ako Svätodušný pondelok, slávi v Cirkvi liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. …

Evanjelium:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 25-34)

Podcast:

Zamyslenie:

Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka sa v dnešný deň, pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj ako Svätodušný pondelok, slávi v Cirkvi liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Dnes sme pozvaní uvažovať o Máriinom duchovnom materstve v súvislosti s Cirkvou, ktorá je tak isto „Matkou“ Božieho ľudu, pretože ako povedal sv. Cyprián: “Nik nemôže mať Boha za svojho Otca, ak nemá Cirkev za svoju Matku”. Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou tých, ktorí milujú jej Syna, a ktorých jej Syn miluje. V evanjeliu sme počuli slová: „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27). Na kríži nám Ježiš dal ako vzácny dar svoju Matku. Jeho matka sa stáva našou matkou.

Pannu Máriu vyhlásil za Matku Cirkvi pápež sv. Pavol VI v roku 1964. O Máriinom materstve povedal:  „Keďže Božie materstvo je príčinou, pre ktorú Mária má úplne jedinečný vzťah s Kristom a je prítomná v diele spásy, ktoré uskutočnil Kristus, tak predovšetkým z Božieho materstva vyplýva vzťah medzi Máriou a  Cirkvou; pretože Mária je matkou Krista, ktorý hneď ako prijal ľudskú prirodzenosť v jej panenskom lone,  zjednotil v sebe ako v Hlave svoje tajomné Telo, ktorým je Cirkev. Preto Mária, ako Kristova matka, má byť považovaná aj za matku všetkých veriacich a kňazov, to znamená Cirkvi.“

Panna Mária je dobrá matka a stará sa o svoje deti. Nebojme sa preto zveriť jej náš život a všetkých tých, čo sú nám drahí. Nesklameme sa.

Aplikácia:

  • Akú úlohu hrá Panna Mária v mojom živote viery?
  • Dnes obnovím svoj vzťah lásky a oddanosti voči Panne Márii, Matke Cirkvi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie