Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

Evanjelium:

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“ (Mt 23,13. 15-22)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu počujeme ako Ježiš ostro kritizuje mentalitu zákonníkov a farizejov. Je dobré si pripomenúť, že sa tu nejedná o všeobecné odsúdenie menovaných náboženských skupín, ale skôr o kritiku nastavenia mysle, či prístupu k náboženstvu a životu, ktorá sa netýka len farizejov a zákonníkov, ale aj všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša, teda aj nás kresťanov.

V texte silno zaznieva Ježišovo „Beda!“ Celkovo ho budeme počuť sedemkrát; v dnešnom evanjeliu ho počujeme trikrát. Prvé znie: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“ V tomto beda Ježiš obviňuje vodcov ľudu, že zatvárajú iným vstup do kráľovstva, bránia im vojsť a sami tiež do neho nevchádzajú.

Na jednej strane to môže byť narážka na ich odmietnutie Ježiša, ktorý je sám stelesnením Kráľovstva. Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a svojou prítomnosťou ho sprístupnil všetkým, ktorí k nemu prichádzali.  Na druhej strane to môže znamenať aj to, že svojím zložitým výkladom toho, čo je a čo nie je dovolené, nesmierne sťažovali dodržiavanie Zákona a tak držali ľudí v stálej neistote.

Zatiaľ, čo sa snažili brániť ľuďom, aby sa priblížili k Ježišovi, sami horlivo vynakladali veľké úsilie na to, aby získali čo i len jedného konvertitu. Ak sa ním však stal, odovzdali mu to, čo sami žili: život pretvárky, predstavy o vlastnej výnimočnosti a spravodlivosti, hľadania vlastnej slávy; jednoducho, život pokrivených a falošných hodnôt.

Dnes slávime spomienku Panny Márie Kráľovnej. Pozeráme však na ňu nie ako na kráľovnú zlatou korunou a pompou. Jej ozdobou je pokora, ochota slúžiť a plniť Božiu vôľu. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” (Lk 1, 38). Naša Nebeská Matka nám ukazuje práve hodnoty evanjelia a je preto naším vzorom.

Aplikácia:

  • Neskrýva sa aj vo mne „kus farizeja“? Ak áno, čo robím, aby som sa od toho oslobodil?
  • Poprosím Pannu Máriu, aby mi vyprosila milosť pokory, služby a ochoty plniť Božiu vôľu vo všetkom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie