Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ALFONZA MÁRIU DE´LIGUORI

Evanjelium:

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.“ (Mt 5,13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Na Alfonza sa obraciame ako na sprostredkovateľa a vzor, ktorý vedel povedať Pánovi svoje „áno“ a ktorý bral veľmi vážne slová evanjelia: „Vy ste soľou zeme.

Alfonz, inteligentný a učenlivý, pochádzal z významnej rodiny. V devätnástich rokoch sa stal právnikom a spravodlivým mužom, ktorý nikdy neprehral žiadny prípad. Jedného dňa zistil, že zastával – bez toho, aby si to uvedomoval – vec, ktorá nebola spravodlivá, a to ho viedlo k radikálnemu prehodnoteniu svojho života. Po duchovných cvičeniach sa rozhodol, že chce žiť plnší život – život viery naplno. A práve tieto dve udalosti oživili jeho zápal. Nasledujúci rok pri dvoch príležitostiach počul vnútorný hlas, ktorý mu hovoril: „Zanechaj svet a daruj sa mi.“ Veľmi skoro mu Boh ukázal, čo je jeho vôľa.

Vybral sa do Kostola Panny Márie, Matky Milosrdenstva, aby požiadal o prijatie do oratória. To ho viedlo k tomu, aby sa zasvätil Panne Márii tým, že bude vo svojom apoštoláte skutočným odrazom božej lásky. Slovami pápeža Františka: „Mária je Matkou ‘áno’. Áno Božiemu snu, áno Božej starostlivosti, áno Božej vôli. Bolo to áno, ktoré, ako vieme, nebolo ľahké žiť. Preto ju tak veľmi milujeme a nachádzame v nej skutočnú Matku, ktorá nám pomáha udržať si vieru a nádej uprostred komplikovaných situácií.“

Objavovať – ako to urobil svätý Alfonz – autentickú „Máriinu slávu“, znamená objavovať zmysel nasledovania Ježiša Krista v plnosti, poznávať ho a milovať ho, prinášať druhým radosť z evanjelia. Dnešný svätec veľkodušne miloval Boha, Pannu Máriu, našu Matku, a všetkých ľudí. A to je dobrý príklad pre nás!

V každodennej modlitbe by sme sa mohli pýtať Pána, čo od nás chce, a byť pozorní – tak ako svätý Alfonz Mária – odpovedať na jeho výzvu. Buďme veľkorysí! A odpovedzme tak, ako to urobila naša Matka v nebi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie