Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZAGU

Evanjelium:

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” On mu povedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.” (Mt 22,34-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätého Alojza Gonzagu (1568-1591), patróna kresťanskej mládeže. Zanechajúc všetky perspektívy, ktoré mu ponúkal jeho rodinný pôvod, sa už ako veľmi mladý odovzdal Bohu a svoj život s povesťou svätosti daroval, keď mal len 23 rokov.

Alojz zomrel mladý (mladší ako Ježiš Kristus!). Čo je však skutočná „mladosť“? Od čoho závisí byť mladý? Byť mladý vekom alebo možno…? Skúsenosť ukazuje, že existujú mladí ľudia „mumifikovaní“ a zároveň starší ľudia plní vitality. Slovami pápeža Františka: „Mladosť je viac než len záležitosť času, je to stav srdca.“ Príkladom toho je svätý Ján Pavol II., ktorý sa na sklonku svojho života prezentoval ako „84-ročný mladý muž“. Sám raz vyhlásil, že „starí sú tí, ktorí nemajú projekty“. A naozaj, keď tento svätý pápež zomrel, mal plný pracovný program až na šesť mesiacov.

Už je vidieť, že výpočet rokov je povrchným kritériom na výpočet stavu mladosti. Ježiš Kristus – „večne mladý“ (podľa pápeža Františka) sa narodil pred viac ako 2 000 rokmi: odvážil by sa azda niekto povedať, že Ježiš je veľmi „starý“? Videné z nadprirodzeného hľadiska, najrozhodujúcejšieho, a posudzované z horizontu večnosti: čo znamená 70, 80 alebo 2 000 rokov? Nič!

Ak Kristus vstal z mŕtvych, ak „Ježiš žije“, potom je stupnica mladosti iná: láska, čiže sám Ježiš. Tu je „nové meradlo“: „Aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).

Svätý Alojz žil láskou, keď sa jezuiti starali o obete epidémie, ktorá postihla Rím v roku 1591. Nakazil sa a dostal horúčku tejto epidémie, keď nosil pacientov na chrbte a staral sa o nich. Bola však jeho pozemská existencia skutočne „krátka“? Možno nie až taká krátka, pretože „náš pozemský život dosiahne plnosť vtedy, keď sa stane obetou“ (pápež František).

Aplikácia:

  • A ako som na tom ja? Som mladý duchom? Som pohotový v láske slúžiť blížnym a zanietený pre dobré dielo Božieho kráľovstva na zemi?
  • Myšlienka od sv. Alojza: „Tajomstvo života v mieri s každým spočíva v umení porozumieť každému podľa jeho individuality.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie