Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANJELOV STRÁŽCOV

Evanjelium:

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 1-5.10)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu kladie Pán Ježiš latku pre vstup do kráľovstva veľmi vysoko. Hovorí: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Čo však konkrétne znamená „obrátiť sa a byť ako deti?“

Malé deti vedia, že sú úplne závislé od svojich rodičov, ktorí ich milujú, živia, starajú sa o nich a podporujú ich. Deti si normálne nerobia starosti, čo budú zajtra jesť, či piť, alebo kde budú spať. O to sa starajú ich rodičia a deti im dôverujú, vedia, že sú v dobrých rukách. Tým, že nám Ježiš hovorí, aby sme sa stali ako malé deti, nás vyzýva k otvorenej dôvere a závislosti na Bohu, ktoré nám dávajú istotu, že Boh o nás vie, stará sa o nás a naplní naše potreby. Byť ako dieťa znamená uvedomiť si aj skutočnosť, že to podstatné v živote nemôžem dosiahnuť sám, môžem to však prijať ako dar. Boh ma chce obdarovať, každý deň nanovo, ak som otvorený pre jeho dary.  

Dnes slávime aj spomienku na svätých anjelov strážcov. Jednou z vôbec prvých modlitieb, ktoré sme sa ako deti naučili, bola práve modlitba k nášmu anjelovi strážnemu, o ktorého existencii rozpráva aj Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu. S pribúdajúcimi rokmi sme zanechali túto krásnu modlitbu. Dnešný deň by mohol byť dobrou príležitosťou na to, aby sme sa ju nielen pomodlili, ale aj obnovili svoj vzťah so svojím anjelom strážnym.

Aplikácia:

Dnes sa pomodlím modlitbu k anjelovi strážnemu, ktorú si pamätám z detstva.

Poprosím svojho anjela strážneho o milosť rastu v dôvere v Boha, ktorý sa o mňa stará.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie