Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA

Evanjelium:

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9,57-62)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad tým, ako sa Ježišove odporúčania naplnili vo svätom Dominikovi. Syn bohatej kastílskej rodiny, ktorá položila základy jeho hlbokej viery, mal veľkú túžbu viesť intenzívny kresťanský život, a preto vstúpil do spoločenstva katedrálnych kanonikov v Osme. Keď sprevádzal svojho biskupa na misii v Dánsku a v Ríme, zistil, aké pustošivé následky spôsobila medzi Božím ľudom heréza katarov a albigéncov, a jasne videl povolanie, ku ktorému ho Boh povolal: štúdium a prehlbovanie filozofie, teológie a Svätého písma. Prečo? Aby mohol kázať heretikom a ľuďom, presviedčať ich a ilustrovať im vieru. Preto založil v Toulouse novú formu rehoľného rádu, v ktorom veľkú úlohu zohráva štúdium i chudoba: je to rád kazateľov, známy aj ako dominikáni.

Na Dominikovi a jeho nasledovníkoch sa plní to, čo hovorí Ježiš: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ A práve putovanie bude charakterizovať život nového rádu vzhľadom na to, že rehoľníci sa nebudú zdržiavať v kláštore, ale môžu byť podľa potreby premiestňovaní do iných kláštorov.

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ Dominik vždy hľadel vpred a nezaspal v túžbe po dobre. Podľa spisov v dejinách rádu kazateľov bol Dominikov ideál takýto: „Hovoriť s Bohom alebo o Bohu.“ Veľmi dobrá lekcia pre každého kresťana.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie