Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred
múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a
ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a
ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete
odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
(Mt 11, 25-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počujeme niekoľko dojímavých a láskavých slov, ktoré Ježiš vyhlásil vo chvíli
veľkého duchovného vzrušenia: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11, 25).
Mohli by sme povedať, že to je jeho „Magnificat“ vďaky. Cirkev to s radosťou počúva
každý rok na sviatok svätého Františka, chudobného z Assisi (+1226), človeka jednoduchého
srdca, bláznivo zamilovaného do Krista a jeho evanjelia.
Prostredníctvom tohto evanjeliového textu sme pozvaní vrátiť sa ku kresťanskému
životu formovanému chudobou a jednoduchosťou srdca – malosťou – tak ako to robil svätý
František z Assisi. Vedel sa obdivuhodne ponoriť do Slova života, až kým nenašiel to, čo je
najhlavnejšie a najpodstatnejšie z kresťanského zjavenia, práve v tomto „zjavení sa
jednoduchým.“
„Žijeme ponorení vo svete a kultúre, ktorá podporuje arogantné spoliehanie sa na seba,
akoby sme nikomu nič nedlhovali, akoby sme nepotrebovali byť spasení. V tomto zmysle zo
seba často robíme v Božích očiach hlupákov. Preto sú slová svätého Františka z jeho Piesne o
stvoreniach mimoriadne aktuálne a plne aktuálne: „Buď pochválený, môj Pane, skrze všetky
svoje stvorenia… Chváľ a dobroreč môjmu Pánovi, vzdávaj mu vďaky a slúž mu s veľkou
pokorou. Amen.“
Dnes si pripomíname smrť svätého Františka. Jeho prechod bol rozhodujúcim
momentom jeho oslobodenia. Vskutku, práve keď bol plne spojený s tajomstvom Kristovej
smrti a zmŕtvychvstania, vyjadril svojim bratom ako závet a výzvu tieto slová: „Urobil som,
čo mi prináleží. Nech vám Kristus ukáže, čo je vaše. Začnime, bratia!“ Áno, začnime, bratia,
žiť evanjelium s radosťou, keďže Boh sa zjavil jednoduchým.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie