Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ (Mk 3, 31-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, 24. januára, slávime liturgickú spomienku na muža, ktorý bol zamilovaný do Boha a svojich blížnych: Františka Saleského (1567-1622), ženevského biskupa, ktorého sídlo bolo počas reformácie v Annecy.

Kristus odporúča pestovať našu pokoru a dobročinnosť, keď hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 29) Dve morálne cnosti, ktoré treba hľadať, keď sa snažíme nájsť si svoje miesto na Slnku na úkor vylúčenia iných.

Ale nemýľme sa, odpočinok nemá nič spoločné s mľandravosťou. František Saleský, ktorý bol impulzívnej povahy, sa stal paradigmou jemnosti na úkor každodenného boja so sebou samým. Nepochybne hovorí z vlastnej skúsenosti, keď vo svojom Úvode do zbožného života píše: „Viac múch nachytáš s lyžicou medu ako so sudom octu“. Práve vstúpil do školy toho, ktorý sa predstavuje ako „tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).

Nemali by sme si mýliť pokoru v srdci s plachosťou. To prvé spočíva v úprimnosti, teda v tom, že sme humusom, tou bohatou pôdou, kde ľahko rastú stromy, ktoré chce Boh zasadiť. „Náš Pán tak veľmi miluje cnosť pokory, že sa na ňu vrhá všade, kde ju vidí,“ potvrdzuje ženevský biskup. Pokora znamená úplnú odovzdanosť Božiemu pôsobeniu, ako aj úplnú dostupnosť pre blížnych.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie