Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?” “Áno,” odpovedali. A on im povedal: “Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.” (Mt 13,47-52)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame podobenstvo o sieti, ktorá zachytáva všetky druhy rýb. Sv. Hieronym, muž, ktorý sa v staroveku venoval štúdiu Svätého písma, dáva toto podobenstvo vedľa podobenstva o pšenici a kúkoli. V oboch podobenstvách sú dobro a zlo spolu bez toho, aby boli určené hranice oddeľujúce jedno od druhého. V reálnom živote nemusia byť tí z nás, ktorí sa vyhlasujú za „dobrých“ byť až takými dobrými ako sa zdá a na druhej strane tí, ktorých považujeme za „zlých“, by sme nemali považovať za beznádejné prípady. Zmena je vždy možná a môže sa odohrať ako v našom živote, tak aj v živote iných ľudí. Pápež František hovorí, že „teraz je čas nádeje a nádej v podstate nevylučuje nič a nikoho“.

Keď Ježiš hovorí o ohnivej peci a škrípaní zubami (porov. Mt 13,50), nechce nás tým trápiť alebo odradiť. Práve naopak, ide mu o to, aby udržiaval našu nádej živú, aby sme boli predvídaví a aby sme sa už teraz rozhodli pre nebeské kráľovstvo. Iba v eschatologickom rozmere – na konci času – bude možné rozlíšiť kto je skutočne dobrý a kto nie je. Dovtedy ten, kto nie je dostatočne dobrý, sa môže kedykoľvek zmeniť. Je možné, že napokon ten, koho považujeme za horšieho od seba, bude ohodnotený ako dobrý; a že tí z nás, ktorí si myslia, že sú veľmi dobrí, nemusia prejsť cez prísnu skúšku, ktorá nás čaká!

Tak či onak, podobenstvo jasne ukazuje, že v tomto živote nie sme tými, ktorí uskutočňujú rozlišovanie alebo výber. To nie je naša záležitosť. Musíme čakať na koniec sveta, keď Pán urobí konečný výber.

Po vyrozprávaní podobenstva Ježiš kladie otázku, akú dáva každý dobrý učiteľ svojim študentom: „Pochopili ste to všetko?” (Mt 13,51). Ako mu odpovieme my, jeho učeníci?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie