Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,21-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš ukazuje svoju nesmiernu túžbu, aby sme prijali v hojnosti všetko, čo nám darúva. Zjednotení s Ním žijeme v prúde božského života, ktorým je Svätá Trojica. „Boh je s vami. Vo vašej duši naplnenej milosťou žije Najsvätejšia Trojica. Preto ty, napriek všetkej svojej biede, môžeš a musíš byť v stálom rozhovore s Pánom.“ (sv. Josemária)

Ježiš nás uisťuje, že bude s nami spojený v intimite našej duše prostredníctvom milosti. My kresťania teda už nie sme siroty. On nás tak veľmi miluje, že hoci nás nepotrebuje, nechce sa od nás vzdialiť. „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Táto myšlienka nám pomáha žiť v Božej prítomnosti. A túžby, či myšlienky, vďaka ktorým mrháme časom a bránia nám zotrvať v Božej vôli, už nebudú mať v našej mysli miesto.

Rada svätého Gregora Veľkého je: „Nedajme sa zviesť lichôtkami blahobytu, lebo je hlúpy ten cestovateľ, ktorý počas svojej cesty vidí rozkošné prérie, ale zabudne, kam smeroval.“ Božia prítomnosť v našom srdci nám pomôže objaviť a uskutočniť v tomto svete tie zámery, ktoré nám naplánovala a pripravila Božia Prozreteľnosť. Duch Pána vzbudí v našom srdci iniciatívy, ktoré sa dostanú na vrchol všetkých ľudských aktivít, a tak dajú vyniknúť Kristovi. Ak sa nám podarí mať túto dôvernosť s Ježišom, skončíme tým, že budeme dobrými Božími synmi a budeme sa vždy a všade cítiť ako jeho priatelia – či už na ulici, uprostred každodenných povinností, alebo v rámci rodinného života.

Všetko svetlo a oheň božského života padne na veriacich, ktorí sú ochotní prijať dar božstva žijúceho v našej duši. Božia Matka sa nám bude prihovárať – ako naša vlastná matka – aby sme hlboko vstúpili do tejto zmluvy s Najsvätejšou Trojicou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie