Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

Evanjelium:

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu . Mt 21,28-32

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme pred svojím duchovným zrakom otca, ktorý mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.“ (Mt 21, 29). Potom išiel k druhému a žiadal ho o to isté. On odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel.

Aké poučenie vyplýva zo správania týchto dvoch synov? Na čom skutočne záleží, nie je povedať „áno“, ale „urobiť to“. Ako hovorí ľudová múdrosť: „Činy hovoria hlasnejšie než slová“.

Pri inej príležitosti zas Ježiš povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21). Plnenie vôle Nebeského Otca je to, k čomu nás pozýva Kristus. Sv. Augustín napísal v tejto súvislosti: „Sú dve vôle. Snaž sa zmeniť svoju vôľu tak, aby sa stotožnila s Božou vôľou a nesnaž sa Božiu vôľu prispôsobiť svojej.“

Latinský výraz pre poslušnosť je obediencia. Pochádza z dvoch slov: ob – audíre, čo znamená počúvať s veľkou pozornosťou. Poslušnosti voči Bohu – čiže plnenie jeho vôle – sa učíme aj v modlitbe. Keď sa modlíme, mali by sme mať otvorený sluch, aby sme zachytili Boží hlas lásky a nasledovali ho. Naplno žijeme našu vieru, náš vzťah s Bohom, keď počúvame Boží hlas a nasledujeme ho, lebo ako píše sv. Pavol: Viera je z počutia (Rim 10,17). Pán nám niekedy naznačuje to, čo od nás chce, aj v tichu a preto by sme mali mať v dennom programe aj priestor pre ticho, aby sme načúvali Bohu.

Poslušnosť Bohu neznamená stať sa bábkou v rukách niekoho iného, ale naopak, stať sa opravdivým synom, ktorý pochopil, že Otec ho takto privádza k sebe.

Prosme našu Nebeskú Matku, Pannu Máriu, veľkú učiteľku poslušnosti viery, aby nás učila ako máme plniť Božiu vôľu.

Aplikácia:

Ako je to v mojom živote? Snažím sa hľadať Božiu vôľu, alebo chcem, aby Boh plnil moju vôľu?

Zamýšľam sa nad svojím správaním a viem ho aj korigovať, tak, aby som nežil iba pre seba?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie