Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13,16-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí o šťastí. Túžba byť šťastný je určite univerzálnou ambíciou všetkých ľudí. Ak sa kohokoľvek spýtame: Chcel by si byť šťastný?, následná odpoveď bude vždy rovnaká: Áno, chcem.

Avšak neexistuje jednotný názor na to, v čom spočíva skutočné šťastie. Ježiš však pri rôznych príležitostiach hovorí o autentickom šťastí a o tom, kde ho môžeme nájsť. Opakovaním toho, čo hovorí v dnešnom evanjeliu, je, že šťastie nájdeme, keď ho uvidíme a budeme počúvať jeho slová, pretože s ním prišli definitívne dni spásy. Dokonca až tak, že už len pri pohľade na jeho osobu môžeme hovoriť o čase a dejinách pred ním a po ňom.

Ako prípravu na nový čas, ktorý má prísť, musí teda Boh použiť ľudské prvky: aby sa Syn stal súčasťou našich dejín, potrebuje matku, a tou bude Mária. Aj Mária však potrebovala rodičov, ktorými boli Joachim a Anna. Bez toho, aby o tom vedeli, že sa stanú Mesiášovými starými rodičmi.

Svätý Ján Damascénsky týmito slovami celkom správne blahoželá blahoslavenej dvojici: „Joachim a Anna, ako blahoslavení a nepoškvrnení! Spoznajú vás podľa ovocia, ktoré ste priniesli.“

Akí šťastní musia byť rodičia, ktorí majú to šťastie, že majú synov a dcéry, ktoré obdivujú ich vzájomnú vernosť a zároveň sú vďační za ich veľkorysé správanie, vďaka ktorému získali svoju ľudskú a kresťanskú existenciu. Ale akí šťastní musia byť aj tí synovia a dcéry, ktorí majú to šťastie, že viac a lepšie poznajú Ježiša Krista, pretože od svojich rodičov dostali kresťanskú formáciu, predovšetkým príkladom ich rodinného života prostredníctvom modlitby.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie