Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOZAFÁTA

Evanjelium:
„Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza
tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: „Aha, tu je!“ alebo: „Tamto je!“, lebo Božie kráľovstvo
je medzi vami.“ A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna
človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: „Hľa, tu je!“, „Hľa, tamto je!“ Nechoďte nikde, nebežte za
nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn
človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. Ako bolo za dní Noema,
tak bude aj za dní Syna človeka.“
(Lk 17,20-26)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes, počas sv. omše prosíme Pána, aby nám „Chlieb nebeský udelil ducha sily a pokoja,
ktorý posilňoval svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka, aby sme podľa jeho príkladu zasvätili svoj
život boju za česť a jednotu Cirkvi.“ (tieto slová nachádzame v modlitbe po prijímaní)
Svätý Jozafát (1580 – 1623), narodený na Ukrajine a syn rodičov pravoslávneho
vierovyznania, konvertoval na katolicizmus a vstúpil do rádu svätého Bazila. V roku 1617 bol
vysvätený za biskupa. Krátko predtým skupina pravoslávnych biskupov vstúpila do spoločenstva
s pápežom a i Jozafát sa k ním pridal.
Ježiš sa vo svojej kňazskej modlitbe modlil za jednotu svojich nasledovníkov. Kto si mohol
predstaviť, že napriek Pánovým prosbám bude vytúžená jednota taká namáhavá a nákladná? Svätého
Jozafáta to stálo dokonca život! (Je protomartýrom znovuzjednotenia kresťanstva).
Prísnosť ľudského srdca, dokonca aj toho „veriaceho“, je prekvapujúca. Ježiš Kristus prosil
Otca, „…aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som aj ja bol v nich…“. Máme Božiu lásku,
tú istú lásku, ktorou Otec miluje Syna! Čo iné chceme? Ako sme napriek tomu, že sme prijali tento
„dážď“ lásky rozdelení!? Dokonca rozdelení až na smrť.
V láske k slobode a v láske k poslušnosti máme pred sebou dlhú cestu. Problém je v tom, že v
skutočnosti nemilujeme. Nemilujeme sa navzájom tak, ako miluje Boh. Láska totiž vedie k službe.
Preto Kristus, ktorý je sám Boh, sa úplne vyprázdnil a vzal na seba podobu sluhu. I preto sa stal
poslušným až na smrť.
Ježiš prišiel slúžiť. Vidíme to napríklad vo večeradle – je bez plášťa a v uteráku – teda
oblečený ako sluha, ktorý umýva nohy. Láska priťahuje, láska spája.
Svätý Jozafát sa začal venovať obnove jednoty s takou silou a zároveň s takou jemnosťou a
takým ovocím, že ho jeho vlastní protivníci nazvali „zlodejom duší“.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie