Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom.

Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, mocou znamení a divov, v sile Ducha. A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe, ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia tí, čo nič nepočuli.“ (Rim 15, 13 –19a. 20-21)

Zamyslenie:

Daj mi prosím kúsok, daj mi aspoň niečo z toho,
čo máš. Požiadavka, ktorá nie je pre každého ľahko splniteľná. To „niečo“ má neraz
pre človeka nemalú hodnotu. Ak má dať, chcel by čosi iné za to dostať späť, chce
mať náhradu. Niekedy však nedá ani za náhradu, lebo má k tej veci silné
väzby. „Toto ti nemôžem dať, je to cenná pamiatka na rodičov, na dôležitú
udalosť života…“

Ako by sme asi reagovali, ak by nám niekto povedal: „Daj
mi kúsok zo svojho života?“ „Ako by som mohol také niečo spraviť? To sa nedá.
A navyše, je to môj život, nemôžem ti z neho „odkrojiť.“ Čo však môžem
urobiť je, že ti venujem pár hodín z môjho dňa, že sa ti budem venovať, pomôžem
ti.

Niektorí mladí ľudia odchádzajú na rok, či dva, do
misií. Dajú časť zo svojho najkrajšieho obdobia života iným, bez nejakej
adekvátnej náhrady. Je to veľká obeta, vždy spojená s nemalou námahou. Je
to život v ťažkých klimatických podmienkach, hrozba chorôb a iných nebezpečenstiev.
Nutnosť naučiť sa nový jazyk, spoznať a prispôsobiť sa kultúre, životu. Ak
by sme sa pozerali na život očami zisku a zárobku, tento krok by nikdy
nedával zmysel.

Sv. Jozef Freinademetz sa narodil a svoju mladosť
prežil v nádhernom prostredí Dolomitov v Južnom Tirolsku. Bol obklopený priateľmi,
príbuznými a veriacimi, ktorí ho milovali. Toto opustil a odišiel pracovať
ako misionár do Číny. Tejto misii, ľuďom v Južnom Šantungu, ale
predovšetkým Bohu, dal všetko. Doslova a do písmena. Naučil sa jazyk tak
dokonale, že tí čo ho počuli kázať a ho nevideli, mysleli si, že hovorí rodený
Číňan. Spoznal kultúru a stotožnil sa s ňou. Nie len navonok,
oblečením, ale aj svojím srdcom, keď povedal: „Aj po smrti chcem byť Číňanom.“

Prežil mnohé útrapy, prenasledovanie, bitku, choroby a zomrel
na týfus. Na záver môžeme k tomuto pridať ešte jeden fakt – ani hrob po
ňom neostal, pretože prekážal komunistickému režimu v krajine. A tak
bol zničený.

Sv. Jozef Freinademetz dal ľuďom, misiám,
a hlavne Bohu všetko. Na neho sa vzťahujú slová sv. Pavla apoštola z dnešného
čítania: „Boh
nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile
Ducha Svätého oplývali nádejou.

Dôvodom, prečo sv. Jozef Freinademetz takto žil a prečo obetoval všetko, čo mal, bola nádej, ktorú nosil vo svojom srdci. Túto nádej prinášal iným a v plnosti bol ňou naplnený vo večnosti.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie