Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Evanjelium:
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“
(Mt 5,1-12a)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes si pripomíname pamiatku ugandských mučeníkov: Karola Lwangu a jeho spoločníkov. Boli zavraždení v rokoch 1885 až 1887 kvôli krutosti kráľa Mwangu, jeho nenávisti voči viere v Ježiša a pre odmietnutie jeho necudných žiadostí. Zomrelo 22 katolíkov: najmladší z nich bol len dvanásťročný – svätý Kizito. Medzi nimi bolo asi dvadsať anglikánov. Bolo to veľmi ekumenické mučeníctvo. Keď boli vo väzení, svätý Karol Lwanga ich povzbudzoval k vernosti tým, že ich posilňoval vo viere a láske k Ježišovi. Prvý zomrelý, Joseph Balikuddembe, povedal svojmu katovi: „Povedz kráľovi, že sme zomreli nespravodlivo, ale že mu odpúšťame; a nech sa kajá.“
Namungongo so svojou katedrálou zasvätenou mučeníkom je symbolom (oplodneným krvou mučeníkov) všetkých ugandských kresťanských cirkví, a to nielen katolíckej.
Blahoslavenstvá, o ktorých dnes rozjímame, veľmi dobre pasujú k mučeníkom; zvlášť „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10). Ugandskí mučeníci boli prenasledovaní a umučení „pre spravodlivosť“. Ich cnosť a svätosť boli pre nespravodlivých odpudivé. Hodí sa k nim aj: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8). Čistota srdca udeľuje kontemplatívnu schopnosť.
Pápež často zdôrazňuje, že Cirkev potrebuje viac svedkov než učiteľov. Mučeníci sú takí už z definície, keďže slovo „mučeník“ znamená „svedectvo“. Ugandskí mučeníci boli autentickými svedkami Ježiša, bez strachu a hanby, hoci ich to priviedlo na smrť. Sú teda príkladom pre dnešný svet, ktorý je málo náchylný riskovať svoj život pre Kráľovstvo. Do tej miery, do akej vydávame svedectvo o Ježišovi, sme aj „mučeníkmi“, ak aj nie preliatím krvi, tak pre odvahu riskovať život pre vieru v Neho.

Myšlienky na dnešné evanjelium:

„Uganda je miestom, kde Kristov kríž žiari osobitnou nádherou. Toto miesto bolo temné, ale Kristovo svetlo ho rozžiarilo veľkým ohňom, ktorý pohltil svätého Karola Lwangu a jeho spoločníkov. Svetlo tohto holokaustu nikdy neprestane svietiť v Afrike“ (sv. Pavol VI.).

„Svedectvo o Kristovi až po preliatie krvi je najväčšou silou Cirkvi. ‚Zrážajú nás, ale nehynieme‘ (2 Kor 4, 9). V slabosti mučeníka sa prejavuje tvorivá sila Božej lásky“ (Benedikt XVI.).

Keď Cirkev v ročnom cykle slávi pamiatku mučeníkov a iných svätých, „ohlasuje veľkonočné tajomstvo“ v tých mužoch a ženách, „ktorí spolu s Kristom trpeli a spolu s ním sú oslávení, a predkladá veriacim ich príklady, ktoré všetkých priťahujú skrze Krista k Otcovi, a pre ich zásluhy vyprosuje Božie dobrodenia“. (KKC 1173).

Aplikácia:
• Ako vydávam svedectvo o Kristovi ja?
• Ktoré blahoslavenstvo sa ma dnes dotklo?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie