Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PIA X, PÁPEŽA

Evanjelium:

 Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. (Mt 19, 16-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám hovorí o stretnutí Ježiša s mladým mužom, ktorý chcel získať život večný. Pýtal sa Ježiša: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ Ježiš mu pripomenul prikázania. Potom, čo ho mladík ubezpečil, že ich všetky zachováva, Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ A evanjelium končí konštatovaním, že mladík odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Majetok sa stal pre neho prekážkou v nasledovaní Pána.

Pri počúvaní týchto slov nás asi napadne, že nás sa to netýka, lebo my nie sme bohatí. No týka sa aj nás. Ježiš sa dotkol totižto jednej veci, ktorej sa mladík nebol ochotný vzdať – svojich peňazí a všetkého, čo mu prinášali. Ak sme úprimní, pripustíme, že každý z nás má nejaké veci, ktorých by sa veľmi nerád vzdal. Veci, ktoré by sme nechceli, aby od nás Boh žiadal, aby sme sa ich vzdali. Možno by pre nás dnes bolo dobrým cvičením spýtať sa samých seba, čo je to, čoho by sme sa najťažšie vzdávali, keby to Ježiš od nás žiadal. Mohol by to byť náš byt, dom, alebo aj nejaký vzťah, práca, zdravie… Nech je to čokoľvek, nič by nemalo stáť medzi nami a naším rozhodnutím nasledovať Ježiša. To je totižto znakom pravej slobody Božích detí, slobody, ktorú nám prináša Duch Svätý. Nech nám v tom pomáha príhovor sv. pápeža Pia X, ktorý v tejto slobode napísal do svojho testamentu: „Narodil som sa chudobný, žil som v chudobe a chcem chudobný zomrieť.“

Aplikácia:

  • Vlastníme veci, alebo veci vlastnia nás?
  • Chceme aj my získať život večný? Čo pre to robíme?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie