Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Mt 23,1-12)

Zamyslenie:

Dnes sa na nás Ježiš Kristus opäť obracia s prosbou o pokoru a s výzvou, aby sme si vybrali to správne miesto.  Hovorí: „Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Reaguje tak na postoj zákonníkov a farizejov, ktorí boli aj učiteľmi zákona. Toto postavenie však využívali na svoj osobný prospech a zakladali si na ňom. Od ľudí požadovali úctu, chceli, aby ich oslovovali titulom „Učiteľ“ a náboženský život obklopili množstvom predpisov, ktoré boli na ťarchu zvlášť chudobným.

Výstižne charakterizoval tento ich postoj aj jeden ich bývalý člen – neskorší apoštol sv. Pavol. V liste Korinťanom im adresuje slová:  „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor 4,7). Akosi zabudli na to, že všetko, čo majú, dostali od Boha a jemu by mala patriť vďačnosť a úcta. Pred Bohom sa človek nemá vychvaľovať. Tak to vyjadruje aj Pán Ježiš v evanjeliu sv. Lukáša: „Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: »Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť“ (Lk 17, 10).

Ježiš aj nás dnes učí, že kto je v pozícii autority, čiže zastáva nejaký vyšší úrad, nemá to využívať na povyšovanie sa nad iných a zvýšenie svojej prestíže, ale naopak má „dvíhať“ iných a pomáhať im rásť. Skutočná autorita je forma služby, nie spôsob kontroly a moci. Pred Bohom sme všetci bratia a sestry. Ježiš nám hovorí, že najväčší je ten, kto najlepšie slúži potrebám ľudí okolo seba, a nie ten, kto má najviac titulov či je tzv. celebritou. Kto vystupuje stále vyššie a vyššie po rebríku svojho sebavedomia a vlastnej dôležitosti riskuje, že čím vyššie vystúpi, tým hroznejší a osudnejší môže byť jeho pád na zem. Iba kto slúži, stojí pevne na zemi a jeho službu raz ocení aj sám Boh, lebo: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Aplikácia:

  • Nezabúdam Bohu ďakovať za to, čo sa mi podarilo dosiahnuť?
  • Čo konkrétne znamená pre mňa „slúžiť“? Ako môžem dnes niekomu poslúžiť?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie