Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PIA Z PIETRELČINY

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,25-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes s radosťou počúvame tieto Ježišove slová, ktoré sú vhodné pre našu dobu: „Poďte ku mne všetci (…) a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Ako veľmi potrebujeme toto posilnenie! Páter Pio už od mladosti prežíval túžbu „odpočívať v Pánovi.“ V roku 1903, vo svojich šestnástich rokoch, splnil svoje želanie vstupom do rádu kapucínov.

Ježišov odpočinok nás prekvapí hneď na začiatku: Hovorí o „svojom jarme“ a „svojom bremene“ (porov. Mt 11,30). Aké jarmo a aké bremeno to sú? Je to láska! Áno, láska, ktorú nám Boh prejavuje až do krajnosti, až do konca… dáva sa na kríži. A my sa pýtame sami seba: Bolo potrebné dostať sa až na Kríž? Jediná istá odpoveď je, že v skutočnosti Pán chcel dosiahnuť kríž, čím naplnil svoje proroctvo: „Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dáva svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Ježiš Kristus svojou obetavosťou až do konca dáva jasne najavo, že nemožno milovať bez námahy. Svätý Augustín povedal, že „moja váha je moja láska.“ Takto sa veci majú: „Beztiažová“ láska nie je láskou a zároveň beztiažová váha je neznesiteľná. Boží Syn neprišiel, aby nás zbavil utrpenia; skôr nás prišiel „vychovať“ v utrpení… v láske.

Dňa 20. septembra 1918 páter Pio zažil jedinečný dar: dostal Kristove stigmy. Svätý Páter Pio z Pietrelčiny niesol tieto rany 50 rokov nie ako nešťastie, ale práve naopak: ako milosť od Boha, vtedy povedal: „Aby sa nám podarilo dosiahnuť náš konečný cieľ, musíme nasledovať božskú Hlavu, ktorá nechce viesť vyvolenú dušu inou cestou ako tou, ktorou išiel on; tou, hovorím, odriekania a kríža.“

Jeho životný štýl bol prispôsobený tejto skutočnosti: Páter Pio sa stal služobníkom sviatosti pokánia – úlohe, ktorej venoval mnoho hodín – a Obety oltára – úlohe, ktorú vždy starostlivo plnil: „Ľahšie je pre zem existovať bez slnka ako bez svätej obety omše.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie