Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Evanjelium:

Ježiš
znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte!
Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka,
to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho
pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete?
Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to
nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil
všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje
človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť,
závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a
poškvrňujú človeka.“
(Mk 7, 14-23)

Zamyslenie:

Ježiš
nás dnes učí, že Boh čo urobil, všetko urobil dobré a krásne. Ale v našom živote
sa niekedy objavujú pokušenia a niekedy aj zámery – ktoré nie sú vždy správne,
aby zmarili a znehodnotili naše snaženie konať dobro a žiť život s Ježišom.
Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí: „Človeka nemôže poškvrniť
nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.

(Mk 7,15). Skúsenosť s priestupkom proti Bohu je veľmi reálna. A my kresťania
môžeme ľahko objaviť hlbokú stopu zla v zotročenom svete hriechu. Misia, ktorú
nám Pán zveruje, je očistiť sa – s pomocou jeho milosti – od všetkých našich
hriechov a zlých úmyslov. Pán od nás žiada, aby sa všetky naše činnosti
vykonávali dobre a s láskou. ​​ Pretože on, Boh a Pán, robil všetko dobre
a pre blaho človeka. Svätý Josemaría  preto hovorí: „Čistota úmyslu- snažme sa mať vždy
čistý úmysel pri všetkom, čo robíte a tešme sa iba na to, že sa páčime
Bohu“.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie