Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Čítanie:

Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár, akú majú dnes mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema, naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci i naši otcovia; lebo sme zhrešili pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, a nekráčali sme podľa nariadení Pána, ktoré nám predložil.

Odo dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po tento deň sme sa vzpierali Pánovi, svojmu Bohu, konali sme neuvážene a nechceli sme počuť jeho hlas. Preto nás, ako to dnes vidíme, prenasleduje nešťastie a kliatba, ktorou Pán pohrozil prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, nepočúvali sme slová prorokov, ktorých nám posielal; všetci sme išli za hlasom svojho zlého srdca, slúžili sme cudzím bohom a páchali sme zlo pred očami nášho Boha. (Bar 1, 15-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Baruch bol priateľom a učeníkom proroka Jeremiáša. Po páde Jeruzalema ostal Baruch spolu s Jeremiášom v Jeruzaleme. V piatom roku po páde Jeruzalema išiel do Babylonu, kde prečítal zajatcom svoje posolstvo, v ktorom sa hovorí aj o priznaní si svojej viny.

Ako my na začiatku omše hovoríme: „Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, aby sme mohli sláviť sväté tajomstvá“ – tak vyzýva Baruch zajatých Židov, aby uznali svoju vinu, aby im zajatie bolo nielen trestom, ale i liekom.

Poznáme výraz: národný sviatok – vtedy sa oslavuje niečo, čo je vecou celého národa. Poznáme aj výraz národný smútok – keď zomrie nejaký vynikajúci človek, že za ním smúti nielen jeho rodina, ale celý národ.

Ale výraz „národná spoveď“ – to ešte nepoznáme. A ide o to, že národ ako celok uzná svoje zlyhanie, svoju vinu, že sa z nej vyzná a oľutuje ju. Aj národ ako celok potrebuje obrátenie, keď zlyhal.

Že naša Zem je vnútri žeravá, to vieme, ale na to nemyslíme. Žijeme tak, ako by to nebola skutočnosť. Keď však niekde vybuchne sopka, vtedy sa očividne a rukolapne ukáže táto skutočnosť a tí, čo sú v blízkosti, pocítia aj následky: oheň, dym, horúcu lávu, čo vyteká, prípadné zemetrasenie. Epicentrum je stredobodom, miestom, kde výbuch nastal, ale dozvuky pôsobia aj na okolie.

Hovorí sa, že náboženstvo nie je dnes už aktuálne, že je to prežitok minulosti. A odkiaľ potom tá nevídaná senzácia a nadšenie nad príchodom sv. Otca. Náboženstvo je niečo podstatne ľudské, čo patrí k celému, normálnemu človeku. Kiežby ozvena týchto výbuchov, nadšenia a viery zasiahla čo najširší okruh.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie