Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.  (Jn 12,24-26)

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätosť verného kresťanského laika, ktorý bol verný svojmu krstu a svedomito si plnil svoje povinnosti panovníka. Svätý Václav (907 – 935), vnuk kráľovnej Ľudmily (tiež svätice), bol zvolený za nástupcu svojho otca Vratislava. V Prahe dal postaviť chrám sv. Víta. Mnoho sa modlieval. Do chrámu chodil bosý aj v zime. Hovorí sa, že sluha, ktorý raz šiel za ním tiež bosý, sa sťažoval na zimu. Václav mu povedal, aby stúpal do jeho šľapají. Sluha poslúchol a necítil žiadnu zimu. Václav podporoval chudobných, často sám doniesol pokrm alebo drevo na kúrenie tým, ktorí to potrebovali. Veľa cestoval po krajine, aby vedel, ako ľudia žijú. “Slovanská svätováclavská legenda” hovorí, že Václav “pomáhal všetkým chudobným, obliekal nahých, sýtil hladných, prijímal pútnikov podľa učenia evanjelia”.

Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí o službe: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. (Jn 12,26). Na otázku: „Kde možno nájsť Ježiša?“ je ľahká odpoveď: Všade tam, kde je niektorý z našich bratov či sestier. Ježiš sa skrýva vo všetkých núdznych a trpiacich. V legende čítame, že sv. Václav netoleroval žiadnu nespravodlivosť voči vdovám, miloval všetkých ľudí, chudobných i bohatých.

Musíme si uvedomiť, že mnohé periférie sú nám bližšie, než si myslíme: možno aj za susednými dverami sa skrývajú chudobní či už na materiálne prostriedky, alebo osamelí či opustení, chorí a trpiaci, chudobní na lásku… Tam možno nájsť Krista!

Václava zavraždil jeho brat Boleslav zo závisti. Keď niet ducha služby, darí sa manipulácii a závisti. Václav zomrel pri dverách kostola v Starej Boleslavi so slovami: “Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha” (porov. Lk 23,46). Stal sa pšeničným zrnom, ktoré keď odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12,24). Bratovrah Boleslav sa neskôr kajal za svoj čin. Tri roky po smrti dal Václavovo telo previesť do chrámu sv. Víta v Prahe. Sám kráčal bosý v drsnom rúchu, opásaný povrazom popri truhle. Verejne vyznal svoj zločin a prosil o milosrdenstvo a odpustenie. 

Aplikácia:

Čo konkrétne znamenajú pre mňa slová o zrne, ktoré iba ak odumrie, prinesie úrodu. Čomu chcem ja odumrieť?

Dnes sa pomodlím za všetkých politikov, aby sa inšpirovali životom služby sv. Václava. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie