Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA

Evanjelium:
Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a
uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a
sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
(Mt 9, 35-38)

Podcast:

Zamyšlenie:

Dnes, na spomienku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme vyzvaní, aby sme sa
zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné a ekonomické potreby a problémy, ktoré
nás obklopujú. „Cirkev vychádza“ na najprísnejšie a najvážnejšie existenčné periférie, ako nás žiada
pápež František: „Snívam o misionárskej možnosti, teda o misionárskom impulze schopnom všetko
premeniť, aby sa zvyky, spôsoby konania, časy a rozvrhy, jazyk a štruktúry Cirkvi vhodne nasmerovali na
evanjelizáciu dnešného sveta, a nie na jej sebazáchovu.“
Je absolútne nevyhnutné, aby sme súcitili so sebou samými a s druhými v toľkých biedach, ktoré nás
často napádajú: strach, prenasledovanie, nedostatok jedla či lásky… Necháva nás byť chudobnými a robí
nás chudobnými, aby sme boli v službe Bohu v chudobnejších, ktorí podľa charizmy svätého Vincenta de
Paul „musia byť vždy našimi pánmi a vládcami.“
Predstavujú samotného Krista, ktorý sa rozhodol byť chudobným. Vždy z obnoveného ducha našej duše,
aby sme prekonali skľúčenosť a rozčarovanie, ktoré nás v toľkých chvíľach postihuje. Takto prekonáme
smutný a skľúčený obraz, ktorý sa opakuje v našej dobe a na toľkých miestach, dokonca aj v živote tých,
ktorí sa nazývajú kresťanmi, takmer ako „ovce bez pastiera,“ aby sme sa dokázali znovu narodiť pre
Božiu lásku, „pre spásu a útechu všetkých,“ ako nás o to žiada svätý Vincent de Paul.
Musíme sa dobrovoľne dať do služby druhým: „Žatva je veľká“ (Mt 9, 37). Láska Ježiša Krista nás núti v
diele vykúpenia, ktoré začal, keď obetoval svoj život na kríži za spásu všetkých. Nás robotníkov je málo,
ale s touto láskou sme povolaní robiť to, čo od nás žiada láska.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie