Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“
Mt 21,23–27

Zamyslenie:

Dnešné
evanjelium sa zameriava na dva aspekty Ježišovej osobnosti: na jeho prezieravosť
a autoritu. Zoberme si najskôr jeho prezieravosť: Pozná hlboko ľudské srdce,
pozná vnútorný život všetkých, ktorí sa k nemu priblížia. A keď veľkňazi a starší
pristúpia k nemu, aby sa ho zlomyseľne pýtali: „Akou mocou toto robíš? A
kto ti dal túto moc?“ (Mt 21,23), Ježiš, ktorý pozná ich neúprimnosť, odpovedá
ďalšou otázkou: „Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ (Mt 21,25).
Nevedia, čo majú odpovedať, pretože keby povedali, že pochádza od Boha, boli by
si protirečili, veď tomu neverili, a keby povedali, že pochádza od ľudí, boli
by sa postavili proti ľuďom, ktorí mali Jána za proroka. Ježiš prefíkane s
jednoduchou otázkou odhalil ich pokrytectvo; dal im pravdu. A pravda je vždy
nepríjemná, môže človeka vyviesť z rovnováhy.

Mali
by sme mať prezieravosť Ježiša, aby sme odkrývali to, čo je lož. Toľkokrát
synovia temnoty používajú všetku svoju vychytralosť, aby dosiahli viac peňazí,
viac sily a viac prestíže; zatiaľ čo my, synovia svetla, akoby sme spali. Rovnako
ako svetský človek používa svoju fantáziu na to, aby slúžil svojmu záujmu, aj
my kresťania musíme používať svoj talent na to, aby sme slúžili Bohu a
evanjeliu. Napríklad: vedeli by sme osobe, ktorá hovorí zle o Cirkvi (čo
sa často aj stáva) odpovedať tak, aby v tom nemohla ďalej pokračovať? Alebo
ak sme v pracovnom prostredí s kolegom, ktorý žije len pre seba a je mu to
jedno, vieme odpovedať dobrom na zlo? Ak ho budeme milovať Ježišovou láskou,
naša prítomnosť pre neho bude takpovediac nepríjemná.

Ježiš
uplatňoval svoju autoritu vďaka hlbokému poznaniu ľudí a daných situácií.
Aj my sme povolaní k takejto autorite. Je to dar, ktorý pochádza zhora. Čím
viac sa snažíme dať všetko na svoje miesto – drobnosti každého dňa – tým viac
budeme vedieť, ako zaobchádzať s rozličnými ľuďmi a situáciami skrze
vedenie Duchom Svätým.

Aplikácia:

  • Rozhodnem sa na začiatku tohto pracovného týždňa zastávať sa Cirkvi a kresťanov?
  • Budem vzývať Ducha Svätého, aby mi pomáhal vydávať svedectvo slovom i skutkom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie