Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“ Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“ Lk 17, 26–37

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v kontexte prevládajúcej materialistickej kultúry, sa mnohí ľudia správajú ako za čias Noema: „Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali“ (Lk 17, 27); alebo ako Lótovi súčasníci, keď „kupovali, predávali, sadili, stavali“ (Lk 17, 28). Pri takomto krátkozrakom videní sa najvyššia snaha mnohých ľudí sústreďuje na ich vlastný dočasný fyzický život, a preto sa všetko ich úsilie redukuje na udržanie tohto druhu života, na jeho ochranu a obohatenie.

V komentovanom úryvku evanjelia sa Ježiš chce vymaniť z tejto vízie života, ktorá mrzačí človeka a vedie k frustrácii. Robí to vážnou a silnou vetou schopnou dotknúť sa svedomia a prinútiť človeka k zásadným otázkam: „Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.“ (Lk 17, 33). Svätý Augustín uvažujúc o tomto učení Ježiša Krista hovorí: „Čo to znamená? Každý, kto robí tieto veci, zahynie, teda tí, čo sa ženia, pestujú vinič a stavajú? Nie oni, ale tí, ktorí sa tým všetkým chvália, tí, ktorí to všetko kladú pred Boha, tí, ktorí sú ochotní pre všetky tieto veci uraziť Boha práve v tejto chvíli.“

Kto vlastne stráca svoj život, keď sa ho snaží zachovať? Či nie ten, kto žije výlučne telom, bez toho, aby sa nechal unášať duchom? Alebo kto s uzavretou mysľou sebecky a úplne ignoruje druhých? Je totiž zrejmé, že telesný život sa nakoniec stratí a že náš duchovný život, ak nie je zdieľaný, je oslabený.

Život ako taký prirodzene smeruje k rastu, bujnosti, plodnosti a rozmnožovaniu. Na druhej strane, ak ho unesiete a zamknete v snahe vlastniť ho chamtivo a výlučne, chradne a napokon zanikne. Preto všetci svätí, berúc si za vzor Ježiša, ktorý intenzívne žil pre Boha a pre ľudí, veľkodušne dali svoje životy rôznymi spôsobmi v službe Bohu a svojim blížnym.

Aplikácia:

A čo ja, som ochotný odumrieť sebe a darovať sa v službe Bohu a blížnym?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie