Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTEJ ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

Evanjelium:

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: “Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Pán jej odpovedal: “Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.” (Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime spomienku svätej Alžbety Anny Setonovej, manželky, matky, učiteľky, zakladateľky kongregácie Milosrdných sestier a iniciátorky farského školského systému v Spojených štátoch, systému, v ktorom farnosť poskytuje svojim deťom všeobecné vzdelanie. Hoci svätá Alžbeta Anna Setonová neúnavne pracovala na zakladaní katolíckych škôl po celých Spojených štátoch, jej hlavným cieľom a cieľom jej kongregácie bol vnútorný život. Veľmi vážne zobrala Majstrove slová z dnešného evanjelia: „Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42). Zjednotenie s Pánom prostredníctvom kontemplácie, ktoré vidíme u Márie z Betánie, je oveľa dôležitejšie ako neustála aktivita, ktorú prejavovala jej sestra Marta. Svätá Alžbeta Anna Setonová povzbudzovala Milosrdné sestry, aby si vážili vnútorný život. Napísala: „Vnútorný život znamená pokračovanie Spasiteľovho života v nás“ a je „sladkou zasľúbenou zemou“. Svätej Alžbete Anne Setonovej bolo jasné, že v živote je potrebná len jedna vec (Porov. Lk 10, 42). Tou „jedinou vecou“ bolo byť v Pánovej prítomnosti.

Táto mníška z prvých dní Americkej republiky učí moderného, príliš zaneprázdneného človeka, že nič hodnotné sa nedá dosiahnuť, ak sa to nerobí v spojení s Pánom. Čas strávený v modlitbe je rozhodujúci pre pritiahnutie iných ku Kristovi. Pretože Pánova prítomnosť medzi jeho ľudom je to, čo ostatných priťahuje ku Kristovi.

Chce byť kňaz alebo rehoľník úspešný v službe? Túži laik alebo laička propagovať Ježiša Krista? Chceme my kresťania priťahovať druhých k Pánovi? Potom musíme v sebe vychutnávať Pánovu prítomnosť. Musíme rozvíjať vnútorný život. To je tá „jediná vec, na ktorej záleží“.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Vo všetkých prípadoch a prácach nášho života sa musíme bez prestania modliť tou modlitbou, ktorá je zvykom pozdvihovať srdce k Bohu, ako v neustálom spojení s Ním.“ (sv. Alžbeta Anna Setonová).

„Viera nás neoddeľuje od skutočnosti, ale umožňuje nám pochopiť jej hlbší zmysel, objaviť, ako veľmi Boh miluje tento svet a ako ho neprestajne smeruje k sebe. To vedie kresťana k tomu, aby sa angažoval, aby prežíval cestu na zemi s ešte väčšou intenzitou.“ (František).

„”Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré” (Rim 8, 28). Svedectvo svätých neprestáva potvrdzovať túto pravdu“ (KKC 313)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie