Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13, 16-17)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium hovorí o šťastí. Túžba byť šťastný je túžbou všetkých ľudí. Neexistuje však jednotný názor na to, v čom spočíva skutočné šťastie. Ježiš však pri rôznych príležitostiach hovorí o autentickom šťastí a o tom, kde ho môžeme nájsť. Dnes hovorí o šťastí svojich učeníkov: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.“ Ich šťastie spočíva v tom, že uverili v Ježiša, majú teda možnosť vidieť a počuť samého Mesiáša. Mnohí z ich predkov túžobne čakali deň Mesiáša, ale nedočkali sa. Ježiš teda tvrdí, že šťastie nájdeme v ňom: keď v neho uveríme a budeme počúvať jeho slová.

Dnes slávime spomienku rodičov preblahoslavenej Panny Márie svätých Joachima a Anny. Žili bez toho, aby vedeli že sa stanú Mesiášovými starými rodičmi. Sv. Ján Damascénsky týmito slovami blahoželá tejto blahoslavenej dvojici: “Joachim a Anna, akí ste blahoslavení a nepoškvrnení! Spoznajú vás podľa ovocia, ktoré ste priniesli”.

Pápež František má veľkú úctu k „starým rodičom“ Ježiša Krista a preto ustanovil „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Včera sa konal po prvý krát a bude sa sláviť každoročne vo štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny. Hovorí: „Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov.“

V mnohých rodinách sú to práve starí rodičia, ktorí dávajú mladšej generácii príklad života viery a pomáhajú svojim deťom a vnukom nielen materiálne ale aj duchovne – modlia sa za nich.

Aplikácia:

Pomodlím sa za svojich starých rodičov a ak žijú, pokúsim sa ich navštíviť.

Pravé šťastie nájdem iba v živom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Pokúšam sa o to?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie