Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 1-6)

Podcast:

Zamyslenie:

Hroby, cintoríny sú stredom pozornosti týchto dní. Pokiaľ ovocné a kvetino­vé záhrady sú teraz už skoro celkom pusté, cintoríny akoby roz­kvitli záplavou kvetov. Stávajú sa najväčšími kvetinovými záhradami novembrových dní.

Kvety a sviečky….

Kvety … kytice … gratulačné, svadobné, kondolenčné  … a na hroboch sú väčšinou biele kvety….

Sviečky … symbolicky vyjadrené ono želanie : … a svetlo  večné nech  im svieti!

Ale kvetiny a sviečky majú zmysel, len keď za nimi niekto stojí, keď sú výrazom niekoho zmýšľania či už vďačnosti a lásky.

Preto prinášame kvety i sviečky na hroby osobne, osobne navštevujeme cintoríny, inokedy tak tiché a prázdne, … teraz sú najživšími miestami plných ľudí. Stretávajú sa tu dva svety. My „z tohto sveta“ a oni „z druhého sveta“. Vymieňame si názory, na tento svet i na druhý svet.

My poznáme len tento svet – a aj to nie vždy v správnom svetle, ale často len vo svetle propagandy a reklamy, o druhom svete sotva máme nejakú pred­stavu.

Tí druhí poznajú aj tento svet, veď aj oni tu žili ale teraz poznajú aj ten druhý svet … a aj preto sa pozerajú na tento svet vo svetle druhého sveta. Keby nám tak mohli svoje dojmy a skúsenosti povedať … aký súvis je medzi týmto a druhým svetom.

Pri prechode hraníc do druhého štátu je častokrát potrebné si premeniť i peniaze, lebo za naše peniaze tam nemožno kupovať. Kurz zmeny je známy, vieme dopredu povedať, koľko za moje peniaze v tej cudzej mene dostanem.

Keď prekročíme hranice medzi naším a druhým svetom, tie budeme musieť vymeniť valuty. Naše peniaze a pozemské hodnoty tam nie sú v obehu. Koľko dostaneme pri výmene? Možno budeme prekvapení. Veci, ktoré sa tu na svete vysoko hodnotia, možno tam nemajú žiadnu alebo len malú cenu a naopak. Veci, ktorých si tu sotva všímame, majú tam vysokú cenu.

Mŕtvi by nám to mohli potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Keby sa tak zdvihla pol druha metrová vrstva zeme nad hrobmi a všetci tí mŕtvi by ležali otvorene pred nami, aký by to bol pohľad!

Všetci ležia tvárou k nebu, so zaklinenými rukami …  pravda, tie ruky si sami nezaklinili, ale zložili im ich až po smrti. Ale  prečo? Lebo  boli  presvedčení, že takto  im  to  najlepšie  pristane čakať na súdny deň. Nech  tieto  zložené  ruky mŕtvych  sú  nám pripomienkou a  výzvou, aby  bolo viac  tých zložených  rúk k modlitbe  i  medzi nami živými.

U mnohých mŕtvych  sa hovorí, že si  vzali svoje tajomstvo  do hrobu, alebo že si vzali svoje  nesplnené  túžby a  priania  do hrobu. Horšie je to, keď si niekto svoj hnev a svoje hriechy vzal do hrobu.

My ešte žijeme a máme možnosť odložiť všetko, čo si nechceme vziať do hrobu, aby nás to netlačilo, nepálilo, nebolelo. Návšteva cintorína nech sa nám stane školou lepšieho života.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie