Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

Evanjelium:
„Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého
zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale
druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si
na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou
v raji.““
(Lk 23,33.39-43)

Podcast:


Zamyslenie:

Evanjelium dnes pripomína najvýznamnejší bod kresťanstva: Ježišovu smrť a
zmŕtvychvstanie. Dnes tiež vyslovujeme prosbu jedného zo zločincov na kríži: „Ježišu, spomeň si na
mňa…“
„Pri Pánovom stole si nepripomíname mučeníkov tak, ako si pripomíname iných, ktorí
odpočívajú v pokoji, aby sme sa za nich modlili, ale skôr preto, aby sa oni modlili za nás, aby sme
mohli ísť v ich šľapajach…“ – povedal svätý Augustín v jednej zo svojich kázní. My kresťania sa aspoň
raz do roka zamýšľame nad tým, aký je zmysel života a aký je zmysel našej smrti a vzkriesenia. Je to
v deň Všetkých zosnulých veriacich.
Ľudské utrpenie je rovnaké ako utrpenie Cirkvi a bez akýchkoľvek pochybností veríme, že
každé ľudské utrpenie znamená nejakým spôsobom stratu. I preto strata najdrahšieho človeka
vyvoláva takú neznesiteľnú bolesť, že ju nemôže zmierniť ani viera. Preto ľudia odjakživa túžili udeliť
svojim zosnulým pocty. Spomienka je vlastne jedným zo spôsobov, ako sprítomniť tých, ktorí už nie sú
po našom boku, ako zvečniť ich život. Čas však spôsobuje, že naše spomienky postupne blednú.
Ak nás to však z čisto ľudského hľadiska môže viesť k úzkosti, ako kresťania môžeme mať
vďaka vzkrieseniu pokoj. Výhodou našej viery vo vzkriesenie je, že nám umožňuje dôverovať, že
napriek zabudnutiu sa opäť stretneme v druhom živote.
Druhou výhodou je, že spomienkou na zosnulých sa za nich aj modlíme. Robíme to z hĺbky
srdca, prostredníctvom našej blízkosti s Bohom a zakaždým, keď sa spoločne modlíme v Eucharistii:
pred tajomstvom smrti a života nie sme sami, ale zdieľame ho ako údy Kristovho tela. Ba čo viac:
vidíme kríž, zavesený medzi nebom a zemou, a vieme, že medzi nami a našimi zosnulými blízkymi sa
vytvorilo spoločenstvo. Preto, ako vďačne vyhlásil svätý František, volajme i my: „Chvála ti, Pane, náš
Bože, za našu sestru Smrť.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie