Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

           Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“ (Mt 7, 15-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ukazuje kontrast medzi dobrým a prehnitým stromom. Ježišove výroky sa na prvý pohľad zdajú úplne jednoduché a môžeme si pomyslieť, že aplikovať ich do života je úplne ľahké. My však môžeme potvrdiť, že to až také jednoduché nie je. Nie sú ľahké, pretože ani náš život nie je ľahký.

Čo teda znamená “každý dobrý strom rodí dobré ovocie” (Mt 7, 17)? Znamená to, že dobrý je dobrý dovtedy, kým neprestane robiť dobré veci. Že robí dobré veci a neunavuje sa tým. Robí dobro a nevzdáva sa pred pokušením robiť zlo. Koná dobro a vytrvá až do konca. Koná dobro, a ak náhodou podľahne únave takto konať, podľahne pred pokušením konať zlo, úprimne a pravdivo si to prizná, koná pokánie a… začne odznova. Robí to okrem iného aj preto, lebo si je vedomý, že ak strom neprinesie dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. A tiež preto, že vďaka osobnej a spoločenskej skúsenosti s dobrotou iných prostredníctvom ich dobrých skutkov vie, že môže byť dobrým človekom nielen vďaka svojim dobrým slovám.

Nestačí len povedať: “Pane, Pane!” Viera sa prejavuje prostredníctvom našich skutkov! Ako napísal svätý Jakub: ” Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru” (Jak 2, 18).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“Musíme mať čisté srdce, aby sme videli Ježiša v osobe duchovne najchudobnejších. Preto čím viac je Boží obraz v tomto človeku znetvorený, tým väčšia bude naša viera a oddanosť pri hľadaní Ježišovej tváre.” (Svätá Terézia z Kalkaty)

“Dostávame nový spôsob bytia, Kristov život sa stáva naším vlastným: sme schopní myslieť ako on, konať ako on, pozerať sa na svet a veci v ňom Ježišovými očami.” (pápež František)

” Keď na konci čias príde oslávený Kristus súdiť živých i mŕtvych, odhalí skryté úmysly sŕdc a každému človekovi odplatí podľa jeho skutkov a podľa toho, či milosť prijal, alebo odmietol.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 682)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie