Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. (Mt 8,28-34)

Zamyslenie:

Dnes máme možnosť uvažovať o smutnom protiklade. Na jednej strane obdivujeme moc a božský majestát Ježiša Krista, ktorému sa démoni dobrovoľne podriaďujú – čo je signál, že prišlo Nebeské kráľovstvo. Zároveň však vyjadrujeme ľútosť nad obmedzenosťou a lakomosťou, ktorej je schopné ľudské srdce, keď odmieta nositeľa Dobrej zvesti: „Celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja“  (Mt 8, 34). A zároveň pociťujeme aj smútok z toho, že Pán, ktorý je pravým svetlom, zakusuje pravdivosť slov: „Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.” (Jn 1, 9 – 11).

Možno nás aj uvádza do zmätku skutočnosť, že človek je slobodný a vo svojej slobode má moc “zastaviť” nekonečnú Božiu moc. Alebo to môžeme povedať aj inak: nekonečná Božia moc siaha len tak ďaleko, ako jej to dovoľuje naša “mocná” sloboda. Je to možné len preto, že Boh nás miluje predovšetkým otcovskou láskou, ktorá rešpektuje našu slobodu: lásku nám nevnucuje, len nám ju ponúka.

On, ktorý s nekonečnou múdrosťou a dobrotou prozreteľne riadi vesmír a všetko, čo jestvuje, rešpektuje našu slobodu aj vtedy, keď sa mu táto sloboda obracia chrbtom a nechce prijať jeho vôľu. Nikdy však nepúšťa svet zo svojich rúk. Boh vždy všetko dovedie do dobrého konca, napriek všetkým prekážkam, ktoré mu ľudská sloboda môže postaviť. V skutočnosti sa tieto prekážky v prvom rade obracajú proti nám samým. Môžeme povedať, že “tvárou v tvár ľudskej slobode sa Boh chcel stať “bezmocným”. Ak Boha neprijmeme a vyhodíme ho, poslúchne a odíde. My však budeme tí, čo vtedy prehrávajú. Preto je vždy lepšie, keď odpovedáme ako Panna Mária: “Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Aplikácia:

  • V čom sú mi materiálne veci prekážkou pri plnení Božej vôle?
  • Ide mi v živote o to, aby som hľadal a plnil predovšetkým Božiu vôľu? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie