Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11, 25-27)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes ponúka príležitosť takpovediac pristúpiť k samotnej štruktúre Božej múdrosti. Kto z nás by sa rád neoboznámil s nepochopiteľnými tajomstvami života? Sú záhady, o ktorých odhalení sa nesníva ani najlepšiemu tímu vyšetrovateľov na svete. Je tu však Jeden, pred ktorým “nie je nič skryté, (…) ani nič utajené” (porov. Mk 4, 22). Je to tajomstvo toho, kto sa nazýva “Synom človeka”, keďže o sebe hovorí: “Môj Otec mi odovzdal všetko…” (Mt 11, 27). Jeho ľudská prirodzenosť – prostredníctvom hypostatickej únie – bola prijatá osobou Božieho Slova: On je druhou osobou Najsvätejšej Trojice, pred ktorou neexistuje tma.

Jedno arabské príslovie hovorí: “Ak v čiernej noci čierny mravec prelezie čiernu stenu, Boh ho vidí”. Pre Boha neexistujú žiadne tajomstvá ani záhady. Existujú tajomstvá pre nás, ale nie pre Boha, pred ktorým je minulosť, prítomnosť a budúcnosť otvorená a prehĺbená do poslednej čiarky. Dnes hovorí aj nám: “Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.” (Mt 11, 25). Vskutku, lebo nikto by nemohol predstierať, že pozná tieto alebo podobné skryté tajomstvá, ani keby ich vynášal z temnoty vyčerpávajúcim štúdiom. Malá starenka bez akýchkoľvek školských skúseností bude mať vždy viac vedomostí o hlbokých tajomstvách života ako domýšľavý vedec, ktorý minul strašne veľa peňazí na renomovaných univerzitách. Určitú vedu možno dosiahnuť vnútornou vierou, pokorou a chudobou. Klement Alexandrijský veľmi dobre napísal: “Noc je priaznivá pre tajomstvá; vtedy sa naša duša – pozorná a pokorná – obracia na seba, keď uvažuje nad svojím stavom; vtedy nachádza Boha.”

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie