Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 13, 1–9)

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš v Matúšovom evanjeliu začína uvádzať do tajomstiev Kráľovstva tým spôsobom, ktorý rád používa – prostredníctvom podobenstiev.

Semená sú ohlasovaným slovom a rozsievačom je Ježiš. On sa nesnaží zasiať do čo najlepšej pôdy, aby získal vynikajúcu úrodu. Prišiel, aby „mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Preto nešetrí semenami a plné hrste štedro hádže na zem, či už je to „na kraji cesty“ alebo „na skalnatej pôde“ alebo „do tŕnia“ alebo napokon „na dobrej pôde“.

Takto štedro zasiate semená teda prinášajú očakávaný výnos, ktorý možnosti miesta umožňujú. Druhý vatikánsky koncil nám hovorí: „Pánovo slovo sa totiž prirovnáva k semenu, ktoré sa seje na pole (porov. Mk 4, 14): tí, ktorí ho počúvajú s vierou a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému stádu (porov. Lk 12, 32), prijali samo Božie kráľovstvo; semeno potom z vlastnej sily klíči a rastie až do času žatvy.“ (Lumen gentium, č. 5).

Koncil hovorí: „tí, ktorí ho počúvajú s vierou“. Ste zvyknutí  ho počúvať, či čítať a možno nad ním aj uvažujete. V závislosti od hĺbky vašej viery prostredníctvom počúvania bude daná úroda. Hoci tieto plody akosi zaručuje životodarná sila semena Božieho slova, naša zodpovednosť za pozorné počúvanie slova nie je o nič menej dôležitá. Práve preto výzva: „Kto má uši, nech počúva!“. (Mt 13, 9).

Požiadajte dnes Pána, aby vám dal prorokovu túžbu: „Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojím menom, Pane, Bože zástupov.“ (Jer 15,16).

Aplikácia:

  • Dnes pouvažujem, ako sa mi darí počúvať Božie slovo a žiť podľa neho.
  • V akom štádiu sa nachádzam: je čas, aby slovo vo mne rástlo, zakoreňovalo sa a mocnelo, alebo aby už prinášalo úrodu?
  • Túžim prinášať úrodu?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie