Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 18. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Moji milovaní, cnosťou a múdrosťou kresťanskej viery je naša láska k Bohu a k blížnemu: nechýba jej žiadna povinnosť k akýmkoľvek zbožným skutkom, ktoré obstarávajú vzdávanie úcty Bohu, ktorá mu prináleží, a pomoc našim bratom.

Evanjelium:

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. (Mt 15,21-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes často počujeme slová „viera sa stratila“ a hovoria ho tí istí ľudia, ktorí žiadajú naše spoločenstvá o krst svojich detí, o katechézu pre svoje deti alebo o sviatosť manželstva.

Tieto slová vykresľujú svet negatívne a zároveň sa nás snažia presvedčiť, že minulé časy boli lepšie a že teraz sme na konci etapy, v ktorej už nemáme čo povedať ani urobiť. Zjavne ide v podstate o mladých ľudí, ktorí vo svojej väčšine dosť smutne sledujú, ako sa svet zmenil oproti časom ich rodičov, ktorí žili možno v ľudovejšej viere, ktorej sa nevedeli prispôsobiť. Táto skúsenosť ich necháva neuspokojených a bez schopnosti reagovať, keď sa v skutočnosti môžu ocitnúť pred bránami novej etapy, ktorú by mohli veľmi dobre využiť.

Tento úryvok evanjelia upriamuje pozornosť na tú kanaánsku matku, ktorá žiada milosť pre svoju dcéru tým, že v Ježišovi spoznáva Dávidovho Syna: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ježiš je prekvapený: „Žena, veľká je tvoja viera!“ a nemôže urobiť nič iné, len konať v prospech týchto osôb: „Nech sa ti stane, ako chceš.“, hoci sa zdá, že to nepatrí do jeho plánu.

Božia milosť sa prejavuje v akýchkoľvek ľudských skutočnostiach. Viera nie je privilégiom niekoľkých, ani nie je vlastníctvom tých, ktorí veria, že sú dobrí, alebo tých, ktorí niekedy boli dobrí, a majú túto spoločenskú alebo cirkevnú nálepku.

Božie pôsobenie predchádza akékoľvek pôsobenie Cirkvi a Duch Svätý už pôsobí na osoby, o ktorých by sme nikdy netušili, že nám môžu priniesť posolstvo od Boha, prosbu v prospech núdznych.

Svätý Lev hovorí: „Moji milovaní, cnosťou a múdrosťou kresťanskej viery je naša láska k Bohu a k blížnemu: nechýba jej žiadna povinnosť k akýmkoľvek zbožným skutkom, ktoré obstarávajú vzdávanie úcty Bohu, ktorá mu prináleží, a pomoc našim bratom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie