Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť. (Mk 3, 1-6)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš Kristus prišiel zjavil plnosť Božej lásky a ohlasovať evanjelium o spáse, avšak nie všetci chápali šírku a hĺbku Božej lásky, ktorú zvestoval. Preto sme počuli, že keď vošiel v sobotu do synagógy a bol tam muž s vyschnutou rukou, farizeji striehli, či ho Ježiš uzdraví. Hľadali totižto zámienku, aby ho mohli obžalovať. (porov. Mk 3,1-2). Ježiš však muža uzdravil. Farizeji v tomto skutku videli porušenie Mojžišovho zákona o sobote a spojili sa dokonca so svojimi prirodzenými nepriateľmi – priaznivcami Herodesa – len aby mohli Ježiša zahubiť.

Ježiš však neruší a ani nekritizuje Mojžišov zákon, pretože je prvým, kto dodržiava jeho nariadenia a v sobotu chodí do synagógy. To, čo Ježiš kritizuje, je úzkoprsá verzia zákona, čiže výklad farizejov, ktorý  ponecháva malý priestor pre milosrdenstvo a konanie dobra.

Dnes nám Ježiš hovorí, že máme stále konať dobro: neexistuje čas keď treba konať dobro a čas, keď dobro konať nemusíme. Konať dobro čiže preukazovať lásku k druhým treba stále. Tak to totižto robí Boh, ktorý nás neprestajne miluje. Preto nás Ježiš privádza k najvyššiemu zákonu, ktorý vyjadril v novom prikázaní lásky: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval“ (Jn 13,34).

Svojím konaním Ježiš tak isto „rozbíja putá“ ktorými farizeji a znalci zákona „spútali“ sobotný deň, a vracia mu jeho pôvodný a pravý význam: má to byť deň spoločenstva medzi Bohom a človekom, deň oslobodenia z otroctva, deň spásy od zla. Svätý Augustín nám hovorí: „Kto má pokoj vo svedomí, zostáva v pokoji a práve tento pokoj je „sobotou“ jeho srdca.“ S Ježišom Kristom sa sobota už otvára pre nový dar, dar nedele.

Aplikácia:

Komu by som dnes mohol preukázať dobro?

Ako slávievam nedeľu? Je to aj pre mňa deň radosti z Pána a vďaky za vykúpenie? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie