Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Skúmajme sami seba, aby sme zistili, ako sme na tom s posudzovaním, porovnávaním a hodnotením.

Evanjelium:

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“ (Mt 20,1-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Božie slovo nás dnes vyzýva, aby sme si uvedomili, že božská „logika“ presahuje rámec ľudskej logiky. Zatiaľ čo my, ľudia, kalkulujeme, Boh, ktorý je milým Otcom, jednoducho miluje. A miera lásky nemá mať žiadnu mieru: „Milujem, lebo milujem, milujem, aby som miloval.“ (sv. Bernard)

To však neznamená, že spravodlivosť nemá zmysel: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.“ Boh nie je svojvoľný a chce s nami zaobchádzať ako s inteligentnými synmi: je teda logické, že s nami uzatvára „dohody“. V niektorých iných prípadoch totiž Pánovo učenie jasne hovorí, že kto viac dostal, od toho sa bude aj viac žiadať (spomeňme si na podobenstvo o talentoch). Stručne povedané, Boh je spravodlivý, ale láska nie je v rozpore so spravodlivosťou, skôr ju presahuje.

Našťastie pre nás, Božia spravodlivosť presahuje naše schémy. Keby išlo o obyčajnú a prísnu spravodlivosť, stále by sme čakali na vykúpenie. Ba čo viac, nemali by sme žiadnu nádej na vykúpenie. Pri prísnej spravodlivosti by sme si nezaslúžili žiadne vykúpenie. Jednoducho by sme zostali zbavení toho, čo nám bolo dané v okamihu stvorenia a čo sme odmietli s prvotným hriechom.

Keď teda máme dočinenia s druhými, skúmajme sami seba, aby sme zistili, ako sme na tom s posudzovaním, porovnávaním a hodnotením. Navyše, ak hovoríme o svätosti, musíme vychádzať z toho, že všetko je milosť. Najviditeľnejšou ukážkou je prípad Dismasa, dobrého zlodeja. Nielen, že možnosť byť zaslúžilým pred Bohom je tiež milosťou (niečo, čo je nám zadarmo dané). Boh je pán, náš dobrý majiteľ vinice. Vinica je jeho, my sme tam len pozvaní, a to nie hocijako: je to privilégium, že tam môžeme pracovať a nakoniec byť odmenení nebom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie