Zamyslenia

​ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ A kázal po judejských synagógach. (Lk 4, 38-44)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa stretávame s veľkým kontrastom: ľudia hľadajú Ježiša a on uzdravuje všetky druhy “chorôb” (počnúc Šimonovou testinou); zároveň “z mnohých vychádzali aj nečistý duchovia a kričali” (Lk 4, 41). To znamená: na jednej strane je dobro a pokoj, na druhej strane zlo a zúfalstvo.

Nie je to prvýkrát, čo vidíme ako je vyháňaný diabol – to znamená, že uniká z Božej prítomnosti uprostred kriku a výkrikov. Spomeňme si na posadnutého muža z Gerazského kraja (porov. Lk 8, 26 – 39). Je však prekvapujúce, že tu je to ten istý diabol, ktorý “vychádza” v ústrety Ježišovi (hoci, pravda, dosť rozzúrený a nahnevaný, pretože Božia prítomnosť rušila jeho hanebný pokoj).

Ako často si myslíme aj my, že nájsť Ježiša je len nepríjemnosť! Obťažuje nás, že musíme v nedeľu chodiť na svätú omšu; rozčuľuje nás, keď si spomenieme, ako dlho sme sa naposledy modlili; hanbíme sa za svoje chyby, ale nejdeme k lekárovi svojej duše prosiť o odpustenie… Zamyslime sa, či to nie je náš Pán, kto nás musí vyjsť hľadať, keď sa nám “nechce” opustiť našu malú “jaskyňu” a vyjsť v ústrety Tomu, ktorý je pastierom našich duší a životov! Tomuto správaniu sa jednoducho hovorí polovičatosť. Toto správanie má však svoju diagnózu: apatia, nedostatok napätia v našej duši, úzkostlivosť, neusporiadaná zvedavosť, hyperaktivita, duchovná lenivosť vo veciach viery, dotieravosť, túžba byť sám so sebou… Existuje však aj protilátka: prestať rozjímať nad rozliatym mliekom a pustiť sa do práce. Každý deň si dať malý záväzok venovať krátku chvíľu pohľadu a počúvaniu Ježiša (to je to, čo nazývame modlitbou): Ježiš to robil tiež, lebo “za úsvitu odišiel a odišiel na opustené miesto” (Lk 4, 42). Prijať malý záväzok, že každý deň porazíme svoje sebectvo v nejakej malej veci v prospech druhých (to nazývame láska). Prijať malý – veľký záväzok žiť každý deň v súlade s naším kresťanským životom.


Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

“Uzdravená žena ukázala veľkú cnosť a to, že jej choroba priniesla úžitok: chcela svoje zdravie použiť len na službu nášmu Pánovi hneď, ako sa jej vrátilo.” (Svätý František Saleský)

“V chorobe všetci potrebujeme ľudské teplo: na úteche chorého človeka sa viac ako slová počíta pokojná a úprimná blízkosť.” (František Xaverský) (Benedikt XVI.)

“Choroba môže viesť k úzkosti, zahľadenosti do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu a vzbure proti Bohu. Môže tiež urobiť človeka zrelším, pomôcť mu rozoznať vo svojom živote to, čo nie je podstatné, aby sa mohol obrátiť k tomu, čo podstatné je. Veľmi často choroba vyvoláva hľadanie Boha a návrat k nemu.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1501)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie