Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“ (Lk 12, 39 – 48)

Podcast:

Zamyslenie:

Predstavme si, že po celodennej práci prichádzame domov. Myslíme pritom na tisíc vecí, ktoré ešte musíme a máme urobiť, ako napr. zaplatiť účty, vyprať, navariť, upratať a umyť riad. No keď vojdeme do dverí, zostaneme ohromene stáť. V obývačke sú naši priatelia, vysmiati od ucha k uchu. V zlomku sekundy si uvedomíme, čo bude nasledovať, a vzápätí to aj počujeme: „Prekvapenie!“ zakričia všetci na plné hrdlo. Prekvapili nás nečakanou návštevou. Takéto prekvapenie sa však od „prekvapenia“, o ktorom hovorí Ježiš, podstatne líši. On zjavne hovorí o veľmi vážnej udalosti – o udalosti s večnými následkami. Chce, aby sme sa na jeho príchod pripravili a radostne sa s ním zvítali. Chce, aby sme sa zaoberali poslaním, ktoré nám dal, jeho dielom a žili pre neho. Uvedomuje si, že ako ľudia máme sklon vo všetkom „poľavovať“, a preto nás upozorňuje na to, čo nás čaká, ak to tak budeme robiť. Vráťme sa ešte na chvíľu k návšteve, ktorá mala byť prekvapením. Na to, že máme byť pripravení, nás Ježiš upozorňuje preto, lebo chce, aby sme pri jeho návrate boli prekvapení príjemne. Tomuto prekvapeniu sa totiž nevyhne nikto z nás. Nikto z nás nevie, kedy Ježiš príde: môže to byť zajtra, o týždeň, o päť minút. Pokiaľ však budeme na jeho príchod pripravení, bude to pre nás úžasná a radostná udalosť. Vlastne by sme sa na ňu mali každý deň tešiť!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie