Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš povedal svojím učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde,“ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“ (Lk 12, 39-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pri čítaní tohto úryvku z evanjelia uvedomujeme, že každý človek je správcom: keď sa narodíme, všetci dostávame dedičnosť génov a schopností, aby sme sa v živote realizovali. Zisťujeme, že tieto schopnosti, ako aj samotný náš život, sú len darom od Boha, nakoľko sme neurobili nič, čím by sme si ich zaslúžili. Sú osobným, jedinečným a neprenosným darom, ktorý nám udeľuje našu osobnosť. Sú to „talenty,“ o ktorých hovorí ten istý Ježiš (porov. Mt 25, 15), a my by sme ich mali počas svojho života rozvíjať. Ježiš napokon končí prvý odsek slovami: „Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12, 40). Je našou nádejou, že Pán Ježiš príde na konci čias; ale teraz a tu sa Ježiš objavuje aj v našom živote, v jednoduchosti a zložitosti každého okamihu. Vtedy práve teraz, s Pánovou silou, môžeme žiť jeho kráľovstvo. Svätý Augustín nám pripomína slová žalmu 33, 12: „Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“, aby sme si to plne uvedomili, keď patríme do tohto príbuzenstva.
„Aj vy buďte pripravení“ (Lk 12, 40), toto napomenutie znamená výzvu k vernosti, ktorá sa nikdy nepoddá sebectvu. Je našou povinnosťou vedieť „ako reagovať“ na dobrá, ktoré sme dostali svojím životom. „Poznať vôľu svojho pána“ (porov. Lk 12, 47), to je to, čo označujeme ako naše „svedomie“ a čo nás robí zodpovednými za naše činy. Z našej strany ide o spravodlivosť a lásku, aby sme veľkoryso odpovedali ľudstvu a voči každej jeho živej bytosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie