Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: „Pane, otvor nám!“ A on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste!“ Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.“ Ale on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“ (Lk 13, 22-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš na ceste do Jeruzalema na chvíľu zastaví a niekto to využije, aby sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ (Lk 13, 23).

Zdá sa, že počúvaním Ježišových slov sa niekto nesmierne znepokojil. Je samozrejmé, že jeho učenie je úžasné a príťažlivé; ale prináša so sebou niektoré požiadavky, ktoré už nie sú také príťažlivé. Ak by však tento človek žil podľa evanjelia podľa vlastných predstáv, s „morálkou na mieru,“ aké by boli jeho pravdepodobnosti spásy? Pýtame sa: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ Ježiš takýto prístup neakceptuje. Naša spása je príliš vážna téma na to, aby sme ju prekonali výpočtom pravdepodobností.

„Pán neodkladá svoje zasľúbenie, ako to niektorí považujú za „odklad,“ ale je s nami trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu.” (2Pet 3,9): „ “Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: „Pane, otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ (Lk 13, 24-25). Ako môžu tieto ovce patriť k jeho vlastnému stádu, keď ani nenasledujú Dobrého pastiera, ani sa neriadia Magistériom Cirkvi? „Ale on vám povie: „Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.“ (Lk 13, 27-28).

Ani Ježiš, ani Cirkev sa neboja, že by mohli pošpiniť obraz nášho Boha Otca, keď odhaľujú tajomstvo pekla. Ako tvrdí Katechizmus Cirkvi: „Tvrdenia Svätého písma a učenie Cirkvi o pekle sú výzvou k zodpovednosti, ktorá prislúcha človeku, aby využil svoju slobodu vzhľadom na svoj večný osud. Zároveň sú naliehavou výzvou k obráteniu” (č. 1036). Prestaňme byť „napoly príliš múdri“ a nekalkulujme. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu. Svätý Josemaria hovorí: „Všetko, čo ťa v tejto chvíli znepokojuje, má relatívny význam. To, čo má absolútny význam, je, aby ste boli šťastní, aby ste boli spasení.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie