Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prestaňme kalkulovať. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu.

Evanjelium:

„Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“ (Lk 13,22-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš na ceste do Jeruzalema na chvíľu zastaví a niekto to využije, aby sa ho opýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ Zdá sa, že počúvaním Ježišových slov sa muž znepokojil. Je samozrejmé, že jeho učenie je úžasné a príťažlivé; ale prináša so sebou niektoré požiadavky, ktoré už nie sú také príťažlivé. Ak by však tento človek nežil podľa Evanjelia, ale len podľa vlastných predstáv, s „morálkou podľa seba“, aké by boli jeho pravdepodobnosti spásy?

Ak sa opýtame: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ degradujeme Ježišovo učenie. On takýto prístup neakceptuje. Naša spása je príliš vážna téma na to, aby sme ju prekonali výpočtom pravdepodobností.

Ježiš odpovedá: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Ako môžeme patriť do Jeho stáda, ak nechceme nasledovať Dobrého pastiera a aj z učenia Cirkvi si vyberáme len to, čo sa nám hodí…? Toto je vážna otázka na každého z nás.

Ježiš a ani Cirkev sa nebojí, že pošpiní obraz nášho Boha Otca, keď odhalí tajomstvo pekla. Ako tvrdí Katechizmus katolíckej Cirkvi: „Výroky Svätého písma a učenie Cirkvi o pekle sú pre človeka výzvou na zodpovednosť, s ktorou má používať svoju slobodu so zreteľom na svoj večný osud. Súčasne sú aj naliehavou výzvou na obrátenie: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (č. 1036).

Prestaňme kalkulovať. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu. Jeden svätý zvykol hovoriť: „To, čo má absolútny význam, je, aby ste boli šťastní, aby ste boli spasení.“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie