Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás
synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám
stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa
brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať
ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás
pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy
nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“
(Lk 21,12-19)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes venujeme pozornosť krátkej, ale ostrej vete nášho Pána, ktorá sa nám vryje do duše a
núti nás zamyslieť sa: „Prečo je vytrvalosť taká dôležitá, prečo nám Ježiš hovorí, že naša spása závisí
aj od uplatňovania tejto cnosti?“
Prečo? Pretože učeník nie je viac ako jeho Majster – „Všetci vás budú nenávidieť pre moje
meno.“ -, a ak bol Pán znamením protirečenia, musíme ním nevyhnutne byť aj my, jeho učeníci.
Do Božieho kráľovstva sa dostanú bojovníci, tí, ktorí bojujú proti nepriateľom duše, tí, ktorí
energicky bojujú, ako rád hovorieval svätý Josemaria Escriva, „Najkrajšiu vojnu mieru a lásky.“, z
ktorej pozostáva kresťanský život. Všetky ruže majú tŕne a cesta do neba nie je bez ťažkostí a
prekážok. Preto by sa bez kardinálnej čnosti statočnosti naše dobré úmysly ukázali ako neplodné. A
vytrvalosť je súčasťou statočnosti. Konkrétne vytrvalosť nás poháňa k sile, ktorú potrebujeme, aby
sme, ak aj nie s radosťou, ale aspoň niesli naše ťažkosti.
Vytrvalosť sa v maximálnej miere dosahuje na kríži. Preto vytrvalosť udeľuje slobodu tým, že
poskytuje vlastníctvo seba samého prostredníctvom lásky. Kristov prísľub je neporušiteľný: „Ak
vytrváte, zachováte si život.“ – a to preto, lebo to, čo nás zachraňuje, je kríž.
Je to sila lásky, ktorá každému z nás dáva trpezlivé a radostné prijatie Božej vôle, keď v
prvom momente naruší – ako sa to stáva na kríži – našu úbohú ľudskú vôľu. Ak sa naučíme prijímať,
naučíme sa vytrvalosti. A vytrvalosť plodí trpezlivosť, ktorá ide oveľa ďalej ako jednoduchá rezignácia.
Trpezlivosť rozhodujúcim spôsobom prispieva k pochopeniu, že kríž je, oveľa skôr ako bolesť, v
podstate láskou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie