Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 12-19

Zamyslenie:

Dnes sa chceme zamerať na krátku ale veľmi dôležitú vetu, ktorou končilo dnešné sväté evanjelium: „Ak vytrváte, zachováte si život.“ V tejto súvislosti sa v nás vynárajú otázky ako: Prečo je vytrvalosť taká dôležitá? Prečo nám Ježiš hovorí, že naša spása závisí od práve tejto čnosti?

Odpoveď je jednoduchá. Pretože „učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.“ Ak Pána prenasledovali, učeník nemôže počítať, že sa vyhne prenasledovaniu, protirečeniu a nenávisti. „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno,“ pripomína Pán.

Na inom mieste hovorí: „Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11,11-12). „Násilníkmi“ sú tí, čo bojujú proti nepriateľom duše, tí, čo vytrvalo bojujú – ako hovorí sv. Josemaria Escriva – v „najkrajšej vojne pokoja a lásky“, z ktorej pozostáva kresťanský život. Niet ruže bez tŕnia a cesta do neba nie je bez prekážok a ťažkostí. Preto potrebujeme čnosť mravnej sily, nazývanej aj statočnosť. Je to čnosť, ktorá zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o dobro. Vytrvalosť nám dáva nám silu, aby sme ťažkosti trpezlivo a radostne znášali.

Najvyšší stupeň vytrvalosti vidíme na kríži. Ježiš Kristus z lásky k nám „vytrval“ na kríži, nezostúpil z neho. Spása prichádza z kríža, zo sily lásky, ktorá sa tam zjavuje.

Vytrvalá láska je silou, ktorá prináša aj každému z nás trpezlivé a radostné prijatie kríža, hoci v prvom momente to nami môže otriasť. Ale iba v prvom momente, pretože potom sa uvoľní prekypujúca energia vytrvalosti, ktorá nám pomôže chápať ťažkú školu kríža. Vytrvalosť takto plodí trpezlivosť, ktorá nie je ani rezignáciou, ani stoickým – chladnokrvným postojom k utrpeniu. Trpezlivosť rozhodujúcim spôsobom prispieva k pochopeniu, že kríž vo svojej podstate nie je ani tak bolesťou, ako skôr láskou.

Prosme našu Nebeskú Matku, ktorá
túto pravdu spásy pochopila lepšie ako ktokoľvek iný, aby aj nám pomohla
pochopiť kríž a vyprosila nám milosť vytrvalosti.

Aplikácia:

Nevzdávam sa svojej viery a kresťanských postojov len
preto, že ich prostredie nechápe a neprijíma? 

Dnes sa pomodlím za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie